Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

общо за 2019 г.

499.041 кг.

336.623 кг.

общо за м. 12

38.856 кг.

36.775 кг.

31.12.2019

 LZ1JP  

28.12.2019

   G3TXF, W8/LZ4GU

21.12.2019

 LZ1NK, LZ2XF  EI

20.12.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1MC, LZ1MDK, LZ1VPV, LZ1ZF, LZ5FD, LZ5IY, LZ9W  

19.12.2019

 LZ1IF, LZ1MS, LZ1XN, LZ1YF, LZ2CP, LZ2JE, LZ5NA  

17.12.2019

 LZ1MH  

14.12.2019

 LZ1CM, LZ2AG, LZ7DL  PY3

12.12.2019

 LZ1AEY, LZ2NM, LZ2UW, LZ5IY, LZ7DL  ON, PA

11.12.2019

 LZ1VKD  

10.12.2019

 LZ1KCP, LZ3SM, LZ3YY  4X, LY, W8/LZ4GU

04.12.2019

 LZ5PL  4X, KF3EB, M0OXO, PR7AYE, R, SP, W8/LZ4GU

03.12.2019

 LZ2JE  I

02.12.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ9W  

общо за м. 11

32.584 кг.

28.560 кг.

30.11.2019

 LZ1GC, LZ1KG, LZ1YW  DE2HUG

28.11.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  

27.11.2019

 LZ2FX  HB9AAL

26.11.2019

   DL

23.11.2019

 LZ1NJ, LZ2AG, LZ2KSB, LZ2MW, LZ2RR, LZ7MT  OK, YO3FLM, YO4MM

20.11.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1MC, LZ1VR, LZ1YE, LZ1ZF  

16.11.2019

 LZ1JH, LZ1VS, LZ2BA, LZ7DF  G3TXF, HA7RY, JK1TCV, N4KS, YO5ODT

13.11.2019

 LZ1HW  BV2KI, YO5ODT

12.11.2019

   DL, SM

09.11.2019

 LZ2FU, LZ2RS  TF3JB

04.11.2019

 LZ1KCP  

02.11.2019

   R

общо за м. 10

39.107 кг.

8.660 кг.

30.10.2019

 LZ1ND, LZ2FP, LZ4TL  PY

28.10.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ3SM, LZ9W  

26.10.2019

 LZ1MH, LZ1VR, LZ7DL, LZ7MT  YO2ADQ

23.10.2019

 LZ2ALC, LZ7DL  C3, EA5RO

19.10.2019

 LZ1ZB, LZ2DB  CU

16.10.2019

 LZ2LP, LZ2SMX  G0TQT, JA3VQW, K2HVN, PE0CDN

12.10.2019

 LZ2JE  

10.10.2019

 LZ1KCP  

09.10.2019

 LZ1GU, LZ1JP, LZ1NK, LZ1VPV, LZ1ZJ, LZ2JU, LZ7DD, LZ7DL  

07.10.2019

 LZ1VKD  

05.10.2019

 LZ1ZB, LZ2FM, LZ1JU  AC1GF, DL, SM, VK

04.10.2019

 LZ1KCP, LZ2HM, LZ3SM, LZ4AX  

02.10.2019

 LZ1HW, LZ2AE  G3TXF

общо за м. 09

39.264 кг.

17.126 кг.

29.09.2019

 LZ1BFR, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ3FN, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  

28.09.2019

 LZ1QZ, LZ5BB  

25.09.2019

 LZ2AG  

23.09.2019

 LZ2VP  EU

21.09.2019

 LZ2MC  W9TLW

20.09.2019

 LZ1GU  

18.09.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1ND, LZ9W  JG5VFK, R3A-1021, TA1HZ, WDX0W

16.09.2019

 LZ4TL  

14.09.2019

   JA

12.09.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  

11.09.2019

 LZ2RR, LZ4TL  MW0DHF, YO5BFJ

10.09.2019

   DL. SM

06.09.2019

 LZ1VS  

05.09.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  

04.09.2019

 LZ1VPV  IU8FRF

02.09.2019

 LZ2HT, LZ5QD  YU

общо за м. 08

38.736 кг.

6.309 кг.

31.08.2019

 LZ1JZ  PY1

29.08.2019

 LZ1YE  

28.08.2019

 LZ1HW  G3TXF

24.08.2019

 LZ3QE  

22.08.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1ZF, LZ3FN, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  

21.08.2019

 LZ1ND, LZ2MVM  ER, HB9EWU, VU

17.08.2019

 LZ2AG, LZ2DB  JE1HPM, LA

15.08.2019

 LZ1KCP  

14.08.2019

 LZ1MH  HP, RV6ALI

10.08.2019

 LZ1SW, LZ2JE  DL2JX, W

09.08.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF  

08.08.2019

 LZ2INP, LZ2MVM  VK3

06.08.2019

 LZ1NK, LZ2EC, LZ4EC  LY2QT, WX2CX

03.08.2019

 LZ1KAK/LZ1EDU/, LZ1SAM, LZ1UU, LZ5QD  ZL

общо за м. 07

32.673 кг.

65.622 кг.

31.07.2019

 LZ2WNW, LZ5CT. LZ7MT  

30.07.2019

 LZ1XN, LZ2MVM  DL

27.07.2019

 LZ1SJ  

26.07.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ9W  

24.07.2019

 LZ3BS  HL, W

23.07.2019

 LZ1AEY  

18.07.2019

 LZ7DL  

16.07.2019

   JA, VE

13.07.2019

 LZ2MVM  HB9ALO, TA, TA5FA

12.07.2019

   DL. SM

10.07.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1MC, LZ1ZF, LZ9W  

09.07.2019

   F8URC, G3TXF, HC5F, UR, YO3IPA

06.07.2019

 LZ1GC, LZ2NM  PY1

02.07.2019

 LZ1IN, LZ2NM  DF3EC, F, HA, HA0HW, HA0NAR, HB, OM, OM3ID, OM3PA, ON/PA, OZ, S5, SV, SV1MO, SX9VK, W8/LZ4GU, YO2, YO3IFX, YO3IPA, YO3KPA, YO8SJM

общо за м. 06

55.742 кг.

26.764 кг.

28.06.2019

 LZ1KCP, LZ1NK, LZ1PM, LZ3FN, LZ9W  

25.06.2019

 LZ4HN  G3TXF, HC5VF

21.06.2019

 LZ1KCP, LZ1ND, LZ2VO  CN8AMA

18.06.2019

   DL, SM

15.06.2019

 LZ1CRI, LZ1DM, LZ1DO, LZ1DP, LZ1HO, LZ1IF, LZ1IS, LZ1JZ, LZ1KG, LZ1KZ, LZ1NK, LZ1OJ, LZ1VB, LZ1WH, LZ1YE, LZ2ALC, LZ2AY, LZ2DB, LZ2EC, LZ2FY, LZ2JA, LZ2RS, LZ2TW, LZ2YO, LZ2ZG, LZ2ZM, LZ3KB, LZ3RN, LZ3XT, LZ4AE, LZ4GU, LZ4OC, LZ4SC, LZ5EO, LZ7DX  TA, YO

14.06.2019

 LZ1GC, LZ1KCP  

08.06.2019

 LZ1GU, LZ1ND, LZ2LH, LZ2MVM  R, YL2GN

07.06.2019

 LZ1SAM, LZ5QD  

05.06.2019

 LZ1HW, LZ1JP, LZ1MH, LZ2CH, LZ2SMX  ES, I, YC1JEA

01.06.2019

 LZ2MVM  BA4IT

общо за м. 05

16.858 кг.

23.560 кг.

31.05.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ2HM, LZ4AX, LZ9W  

22.05.2019

 LZ2XF, LZ7MT  PY1

21.05.2019

 LZ1AEY, LZ1MC, LZ1VPV, LZ1VS, LZ5FD  

18.05.2019

 LZ2JE  

14.05.2019

 LZ1ND, LZ1VKD, LZ2JE  

11.05.2019

 LZ3YY  AC1GF, G

08.05.2019

 LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ND, LZ3SM  EI, JA, YO3IPA

04.05.2019

 LZ2ALC  DL, PT2GTI

общо за м. 04

56.197 кг.

16.991 кг.

30.04.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ2DIM, LZ3PZ  

26.04.2019

 LZ4BU  

25.04.2019

 LZ2HT  

24.04.2019

 LZ2AG, LZ2FP  ON, PA

20.04.2019

   UA6LCW, UR5FSK

17.04.2019

 LZ1KCP, LZ3QE, LZ5BB, LZ5DD, LZ7DL, LZ7MT  

13.04.2019

 LZ1JZ, LZ1SW, LZ2FO, LZ2JE  9V

10.04.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1JP, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ2DB, LZ5NA, LZ9W  

06.04.2019

 LZ2JU  G3TXF, JA, OH1ECQ, PE0CDN, PT2CSM, PR7AYE, YO7KFX

03.04.2019

 LZ1KCP, LZ2BA  9K

общо за м. 03

84.271 кг.

33.816 кг.

30.03.2019

 LZ1BFR, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ2RS, LZ2XYZ  F4GCC, K7MOA, NU1N, ON8DN, RQ0C, SP, UT3UZ

29.03.2019

 LZ1IVB, LZ2OQ  

27.03.2019

 LZ6DJ  N3EAK, PY1BAB, VE2AWR, YO3IPA

26.03.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1ZF, LZ2UW  DL, SM

23.03.2019

 LZ2JE  CU, UN7CN

20.03.2019

 LZ1PM, LZ1VPV, LZ1ZF, LZ2II, LZ3FN, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  S58RU, W8/LZ4GU, YO3FLM

19.03.2019

 LZ1MS, LZ1SAM, LZ5QD  

14.03.2019

 LZ1NJ  

13.03.2019

 LZ1KCP, LZ1YE, LZ1ZF, LZ1ZJ, LZ3YY  KP3W. W8/LZ4GU

09.03.2019

 LZ2MAT, LZ7DF  F5GSJ, M0URX, R, VE3LYC

06.03.2019

 LZ1ND, LZ7DL  W8/LZ4GU

05.03.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD  

02.03.2019

 LZ2XYZ  

01.03.2019

   I

общо за м. 02

33.664 кг.

27.050 кг.

27.02.2019

 LZ1JP, LZ1YW, LZ2PEP, LZ5BB  

25.02.2019

 LZ1VB  Z32ZM

23.02.2019

 LZ1HW, LZ1SW, LZ2JE  

22.02.2019

   DL

20.02.2019

 LZ1IN  4X, DL, ON, PA, UA9HFO

15.02.2019

 LZ2AG  YO6KNZ

13.02.2019

 LZ2RS  K8TS, KV7K

09.02.2019

 LZ1HW, LZ1YF, LZ2DB, LZ2SEP/LZ2TW/  DL, F6EPT, UR, W

08.02.2019

 LZ1AEY, LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1IU, LZ1KCP, LZ1NY, LZ1VS, LZ1ZF, LZ5FD, LZ5IY, LZ9W  HA

06.02.2019

 LZ1JP, LZ1ZJ, LZ2SEP  VE, VE3LYC

02.02.2019

 LZ5PL  TA2K

общо за м. 01

31.089 кг.

45.390 кг.

31.01.2019

 LZ4BU  

30.01.2019

 LZ1AG, LZ2XKD, LZ7DL  OZ0J

26.01.2019

   3D2AG, K3FN

25.01.2019

   PY3KIM, PY7, PY7BEL, W3HNK

24.01.2019

 LZ2DS, LZ4BU  AC1GF, WA4JUK, YO3LW

23.01.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VPV, LZ1ZF  DL, EA, JA2FWS, SM

19.01.2019

 LZ2RS  

18.01.2019

 LZ1ND  3A, BD4WN, G3TXF, IZ3KVD, PY3DF, R, VE3AT, YO2, YO3IPA

16.01.2019

 LZ1HW, LZ2AG, LZ2ZG  HL, K4KEW, KU8X, NA6L, YO6KNE, YU1FW

15.01.2019

 LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ3FN, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  

12.01.2019

 LZ1JZ, LZ1MH, LZ2JE, LZ3DP  

11.01.2019

 LZ5QD  

09.01.2019

 LZ1ZJ, LZ2AG  DL, FK4RD, KM4LPW, OZ, R1A, SM, TA, WD5COV, YO5BFJ
05.01.2019    C3, JP3AYQ, KH6DE, NV9J
04.01.2019  LZ2NM  JA
03.01.2019  LZ1JP, LZ1SJ, LZ5BB  A61D, N2JI, N4TV, YO7LDT
02.01.2019    DK8ZZ, IN3VZE, IK5PWE