Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

общо за 2020 г.

413.218 кг.

289.982 кг.

общо за м. 12

25.269 кг.

47.276 кг.

30.12.2020  LZ1JZ, LZ1PRT, LZ2AG, LZ7DF  PT2CSM, PT2OP
29.12.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W/LZ2CJ/  
23.12.2020  LZ3YY  
22.12.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD  
19.12.2020  LZ1MC, LZ1KU, LZ3RN, LZ3WU, LZ7MT  EA, G, ON, PA
16.12.2020  LZ2OQ  
15.12.2020  LZ2DB, LZ2XYZ, LZ3YY  
12.12.2020  LZ2AE, LZ2SE, LZ2VP  I0PYP, K7PVT, LY1K, OP4L
07.12.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM  
06.12.2020    DL
05.12.2020  LZ1XN, LZ2AG, LZ2VP, LZ5NA  CX
03.12.2020    I

общо за м. 11

31.148 кг.

8.153 кг.

28.11.2020  LZ1FAX, LZ1NK, LZ2GB, LZ2SE, LZ2VP  ES
23.11.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2HM, LZ3SM, LZ4AX  
20.11.2020  LZ3PZ  R
14.11.2020  LZ1MFA, LZ2SEP, LZ2VP, LZ5BB, LZ7DL  CU3, K6DER, N9ATD, WDX0W
13.11.2020  LZ1GHT  
11.11.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2YO  
07.11.2020  LZ2INP, LZ2LP, LZ2PS, LZ2VP, LZ3QE, LZ3XT  UR
общо за м. 10

37.271 кг.

18.612 кг.

31.10.2020  LZ1HW, LZ2ALC, LZ2VP  W8/LZ4GU
27.10.2020    DL, SM
24.10.2020  LZ2FP, LZ2VP, LZ2XF  
20.10.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
17.10.2020  LZ1XN, LZ2XF  F8DDG, G3TXF, W8/LZ4GU, YO5IB, YU1FW
13.10.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  
09.10.2020  LZ2SEP  YO7LDT
06.10.2020  LZ1AEY, LZ1DO, LZ1KCP, LZ1MC, LZ1RT, LZ1TY, LZ1ZYL, LZ5IY  OE
04.10.2020  LZ2JE  
02.10.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ3SM, LZ3YY  LY, VE, YU1FW
общо за м. 09

28.136 кг.

38.376 кг.

25.09.2020  LZ3BS  JA, UA1QV
19.09.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
18.09.2020  LZ1MH, LZ1ND, LZ2AG, LZ2VP  OM5NU, ON7EN
16.09.2020    DL, SM
15.09.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
12.09.2020  LZ1NK  
11.09.2020  LZ1VR  AC1GF, M0OXO, SP, YO2ADQ
08.09.2020  LZ1KCP  
04.09.2020  LZ1KAK, LZ3XT. LZ7MT  G3TXF, K7MOA, KM4IAJ, S5, WDX0W
03.09.2020  LZ1KCP  
общо за м. 08

33.372 кг.

19.124 кг.

28.08.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2CH, LZ3SM  
21.08.2020  LZ1GU, LZ1HW, LZ1IN, LZ2VP, LZ3DP, LZ7DL  
19.08.2020  LZ1BJ  
18.08.2020    DL
16.08.2020  LZ1KCP  
14.08.2020  LZ2INP  
11.08.2020  LZ5CT  EA
08.08.2020  LZ1HW, LZ1KCP, LZ1NK, LZ2PS, LZ3YY  W8/LZ4GU
06.08.2020  LZ1KCP, LZ1PM, LZ2YO, LZ3FN, LZ9W  
01.08.2020  LZ1HW, LZ1VS, LZ2UW, LZ3QE  EI9HQB, OK1MIQ
общо за м. 07

20.381 кг.

30.794 кг.

28.07.2020  LZ1GC, LZ1GU, LZ1KCP, LZ1ND, LZ2VP, LZ2ZM, LZ5NA  
25.07.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ9W  
22.07.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM  
20.07.2020  LZ1HW, LZ1NK, LZ2AG, LZ2ALC, LZ2VP  G0TQT, JA, WR3Y, YO2BMK
15.07.2020    DL, SM
13.07.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1UQ, LZ1VKD, LZ9W  
11.07.2020  LZ1VDK, LZ1XN, LZ2DD  EI, VR2EH
04.07.2020  LZ1BBM, LZ1JZ, LZ1KDP, LZ1RGT, LZ1SW, LZ2JE, LZ3BQ, LZ3XT  JG1TSG
03.07.2020    I
01.07.2020  LZ2RR  
общо за м. 06

36.031 кг.

40.571 кг.

30.06.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
29.06.2020    I
27.06.2020  LZ2ALC, LZ2DB, LZ2DD  BA5DX, KE8EUS, W6UDO, W8/LZ4GU
25.06.2020    F
19.06.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ3SM, LZ5IY  
13.06.2020  LZ1NJ, LZ2UG, LZ2VP, LZ5IL  
10.06.2020    DL, SM
06.06.2020  LZ1NK, LZ2LP, LZ2VP, LZ7MT  BA5AD, VE, W8/LZ4GU
05.06.2020    ON, PA
02.06.2020  LZ1GHT, LZ1KQ, LZ1KU  
общо за м. 05

102.805 кг.

9.739 кг.

30.05.2020  LZ1ND, LZ2MVM, LZ5IL  PY1
29.05.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GU, LZ1KCP  
27.05.2020  LZ1GC, LZ1KCP  
23.05.2020  LZ2DB  N5UR, OM
22.05.2020  LZ1ON, LZ1TY, LZ1RT, LZ5FD, LZ5IY  
19.05.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W  
16.05.2020  LZ1AEY, LZ2AG, LZ2FO  AC1GF, W8/LZ4GU, YO3IPA
09.05.2020  LZ2ALC, LZ6DJ, LZ7DP  
07.05.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ3FN, LZ3UM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
02.05.2020  LZ5NA, LZ7DL  JA, W8/LZ4GU
общо за м. 04

1.688 кг.

16.627 кг.

25.04.2020  LZ1HW, LZ2NM  R, YO3IPA
13.04.2020  LZ1ZP  
11.04.2020    DL, SM
общо за м. 03

24.574 кг.

11.577 кг.

31.03.2020  LZ1HW, LZ1JZ  
28.03.2020  LZ2PS, LZ5BB  TA, WDX0W
21.03.2020    W8/LZ4GU
18.03.2020  LZ1HW  3B8FA, N8AHH
14.03.2020  LZ1XM  
11.03.2020    BY
07.03.2020  LZ1AG, LZ1GU, LZ1HW, LZ1IN, LZ1KCP, LZ1NK, LZ1QZ, LZ2II, LZ2JU, LZ2RR, LZ7MT  HB
05.03.2020    DL
04.03.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1YW, LZ3SM, LZ9W  
02.03.2020  LZ1DO, LZ1MC, LZ1ON, LZ1RT, LZ1VPV, LZ5FD, LZ5IY  OE
общо за м. 02

31.031 кг.

19.250 кг.

29.02.2020  LZ1HW, LZ1KDP, LZ1NY, LZ5BB  
27.02.2020  LZ1HW, LZ1ZJ, LZ5BB  
25.02.2020  LZ2JE, LZ3QE, LZ5BB  EA
24.02.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W  
20.02.2020  LZ1HW, LZ2JE, LZ2XF  ZA1F
19.02.2020  LZ7DD  
18.02.2020  LZ1GU  
15.02.2020  LZ2AG  OH
13.02.2020  LZ1GU, LZ1OU  
12.02.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM, LZ9W  
11.02.2020  LZ3DP  PY5
08.02.2020  LZ1HW, LZ2JE, LZ5PL  YO5BFJ
06.02.2020  LZ1MFA, LZ1XN, LZ2FP, LZ4BU  
04.02.2020  LZ1JP, LZ2MVM, LZ2NM, LZ7MT  9A1CEO/9A1I
01.02.2020    HL
общо за м. 01

41.512 кг.

29.883 кг.

29.01.2020  LZ1SJ, LZ2LP. LZ2OG  DL, 3B8DB, WP4JLU, UN7LZ
27.01.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ4TL  
25.01.2020  LZ1ND  EW6FA
22.01.2020  LZ2ALC, LZ7DL  DG0FE, R1A, VE, W8/LZ4GU
21.01.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF  
20.01.2020  LZ1RDD, LZ1VKD, LZ4BU  
18.01.2020  LZ7MT  HS, PP7LP
15.01.2020  LZ1JP, LZ1KCP, LZ1PM, LZ3FN, LZ3QE, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  JA, JT1DN
11.01.2020  LZ1JZ, LZ1VS, LZ7MT  AC1GF, DL, S58RU, UR, YO6KNE
08.01.2020  LZ2GP, LZ2NM  JP7BRB, YO3LW
07.01.2020  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1ZF  OZ
04.01.2020  LZ1KCP  4X, A61CP
02.01.2020  LZ2GP, LZ3PZ  WDX0W