Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

19.01.2021  LZ1GU  
18.01.2021    DL, SM
12.01.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  
09.01.2021  LZ1NK, LZ2LP, LZ2NM, LZ7DL  3A, 4X, W8/LZ4GU
08.01.2021  LZ1MS  
05.01.2021  LZ1KCP, LZ1PM, LZ3FN, LZ3UP, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
04.01.2021  LZ1HW, LZ3DP