Дата

Изпратена кореспонденция за страната

Изпратена кореспонденция за чужбина

общо за 2020 г.

274.615 кг. / 620.60 лв.

392.843 кг. / 4543.60 лв.

общо за м. 12

34.460 кг. / 69.10 лв.

- / -

20.12.2020

 LZ1JZ, LZ1VPS, LZ1YE, LZ1ZF, LZ4TL  

15.12.2020

 LZ1DB, LZ1DM, LZ1FG, LZ1HO, LZ1HW, LZ1IF, LZ1KZ, LZ1MC, LZ1NK, LZ1ONK, LZ1PJ, LZ1QI, LZ1QN, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1SJ, LZ1WR, LZ1WTA, LZ2AF, LZ2ALC, LZ2AY, LZ2BE, LZ2CP, LZ2DF, LZ2FL, LZ2FY, LZ2HA, LZ2HR, LZ2JA, LZ2JB, LZ2JU, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2LP, LZ2NW, LZ2SPD, LZ2TW, LZ2XF, LZ3AN, LZ3BB, LZ3DP, LZ3QE, LZ3XT, LZ3YY, LZ4AE, LZ5BB, LZ5NA, LZ5RG, LZ5XQ, LZ6DJ, LZ7DF, LZ7DL, LZ7MM  

общо за м. 11

10.160 кг. / 8.55 лв.

29,213 кг. / 399.30 лв.

28.11.2020

 LZ1JZ, LZ1KSP, LZ1ND, LZ1YQ, LZ2SE, LZ3SD  

20.11.2020

   HA, HB, LY, PY, SM, UN, W0, W1, W2, W3, W4, YL

14.11.2020

   DL, EA, G, I, JA, OK, SP, UR

общо за м. 10

20.528 кг. / 48.70 лв.

33.930 кг. / 395.00 лв.

31.10.2020

 LZ1DM, LZ1EV, LZ1FAX, LZ1HW, LZ1MC, LZ1NK, LZ1UBO, LZ1WR, LZ1XM, LZ1XN, LZ1YF, LZ1YP, LZ2AF, LZ2AG, LZ2AY, LZ2DB, LZ2DF, LZ2FU, LZ2HR, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2PS, LZ2QW, LZ2TWY, LZ2VP, LZ2XF, LZ2ZG, LZ3CB, LZ3KB, LZ3LD, LZ3PZ, LZ3QE, LZ3YY, LZ5NA, LZ7DL  

17.10.2020

   F, OH, R, UR

09.10.2020

   DL, EA, G, I, JA, OE, OZ, PA

02.10.2020

 LZ2HT, LZ3YV  9K, ER, HK, KP4, LU, SP, TA, VU, Z3

общо за м. 09

21.115 кг. / 45.35 лв.

49.905 кг. / 602.70 лв.

25.09.2020

 LZ1AQ, LZ1DB, LZ1DM, LZ1HDA, LZ1IN, LZ1IQ, LZ1JZ, LZ1KAK, LZ1MC, LZ1QN, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1WH, LZ1WR, LZ1WV, LZ1ZM, LZ2CM, LZ2DF, LZ2DK, LZ2FP, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KSB, LZ2LP, LZ2NW, LZ2OG, LZ2QA, LZ2RS, LZ2TW, LZ2XF, LZ3DP, LZ3QE, LZ3YY, LZ3ZQ, LZ4AE, LZ4NY, LZ4TL, LZ5BB, LZ5DB, LZ7DP  

18.09.2020

   4X, 9A, DL, EU, HA, OM, R, S5, SV, W2

12.09.2020

   BY, JA, LX, R, UR , W5, W7, WA4, YB, YO

11.09.2020

   DL, G, I, PY, VE

04.09.2020

 LZ7MT  R

общо за м. 08

24.059 кг. / 58.20 лв. 58.480 кг. / 627.00 лв.

28.08.2020

 LZ1AEY, LZ1AG, LZ1BB, LZ1CWK, LZ1DM, LZ1EV, LZ1FA, LZ1GJ, LZ1HW, LZ1MC, LZ1ND, LZ1NG, LZ1NK, LZ1QI, LZ1QZ, LZ1VQ, LZ1VR, LZ1WG, LZ1WIL, LZ1WR, LZ1XN, LZ1YG, LZ1YW, LZ2AF, LZ2AG, LZ2AY, LZ2CW, LZ2DB, LZ2DF, LZ2FL, LZ2FU, LZ2HA, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KV, LZ2PL, LZ3QE, LZ3ZX, LZ4GL, LZ4TL, LZ5NA, LZ6DJ  

21.08.2020

   R

14.08.2020

   R

11.08.2020

   EA, JA, OK, SM, SP, UR

08.08.2020

   DL, F, G, I, ON

01.08.2020

 LZ1GU, LZ1HW, LZ1JZ, LZ1KSP, LZ1YQ, LZ4TL, LZ7DL  DL, JA, W6

общо за м. 07

33.946кг. / 93.00 лв.

25.270 кг. / 297.00 лв.

28.07.2020

 LZ1CK, LZ1DM, LZ1EP, LZ1GG, LZ1IF, LZ1IS, LZ1MC, LZ1MH, LZ1MIC, LZ1NJS, LZ1NK, LZ1QN, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1SB, LZ1UBO, LZ1WR, LZ1WTA, LZ1XE, LZ1XK, LZ1YF, LZ1ZU, LZ2ALC, LZ2BE, LZ2DF, LZ2FU, LZ2HR, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2MVM, LZ2MW, LZ2PS, LZ2QW, LZ2RV, LZ2SL, LZ2SPD, LZ2UG, LZ2VR, LZ2XF, LZ2ZY, LZ3AN, LZ3DP, LZ3FA, LZ3QE, LZ3YY, LZ4AE, LZ5GM, LZ5NA, LZ5XQ  

20.07.2020

   E7, HB, I, LY, OE, OH, UN, W3, W8

11.07.2020

   DL, EA, G, JA, PA, SP, UR

04.07.2020

 LZ1DB, LZ1DM, LZ1MC, LZ1NK, LZ1QN, LZ1SJ, LZ1XM, LZ2AF, LZ2AG, LZ2AO, LZ2AY, LZ2CM, LZ2DF, LZ2DIM, LZ2DK, LZ2DO, LZ2FU, LZ2FY, LZ2HA, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KLR, LZ2LP, LZ2OG, LZ2UR, LZ3BB, LZ3LD, LZ3QE, LZ4AE, LZ4NM, LZ4TL, LZ4TU, LZ4YJ, LZ5BB, LZ5RD  

03.07.2020

 LZ2BG, LZ2EE, LZ2EG, LZ2GX, LZ2HP, LZ2HR, LZ2IW, LZ2LK, LZ2RKG, LZ2XX, LZ3YG, LZ4OC, LZ4OJ, LZ4SM, LZ4ZD  

общо за м. 06

38.404 кг. / 66.70 лв.

37.875 кг. / 457.00 лв.

27.06.2020

 LZ1BY, LZ1OMG, LZ1YAG, LZ3GW, LZ7MM  W0, W1, W2, W4, W9

20.06.2020

 LZ1AEY, LZ1AQ, LZ1DM, LZ1EV, LZ1HDA, LZ1HM, LZ1IN, LZ1JZ, LZ1KAK, LZ1LDO, LZ1ND, LZ1QN, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1UU, LZ1VVD, LZ1WG, LZ1WR, LZ1XK, LZ1XN, LZ1XX, LZ1YE, LZ2AF, LZ2BR, LZ2CP, LZ2DB, LZ2DD, LZ2DF, LZ2EVG, LZ2FL, LZ2FP, LZ2HR, LZ2HV, LZ2JA, LZ2JB, LZ2JU, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2NW, LZ2OQ, LZ2PG, LZ2QW, LZ2RR, LZ2TW, LZ2XF, LZ3BF, LZ3CB, LZ3QE, LZ3SD, LZ3XT, LZ3XX, LZ3YY, LZ4SC, LZ4TL, LZ5NA  

17.06.2020

   DL, F, HA, I, LA, UR

13.06.2020

   9A, OH, OM, OZ, S5, SM, YO, YU

06.06.2020

   DL, G, I, JA

общо за м. 05

27.478 кг. / 48.55 лв.

44.810 кг. / 472.50 лв.

30.05.2020

   DL, EA, I, OK, ON, PA, SP, UR

23.05.2020

 LZ1GE, LZ1NK, LZ1QI, LZ2DF, LZ2FM, LZ2FU, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2LH, LZ2PL, LZ2TDF, LZ2TWY, LZ3QE, LZ3YY, LZ6DJ  CT, HA, HB, OE

16.05.2020

   DL, JA, OK, SP, UR

09.05.2020

 LZ1YE, LZ7DL  DL, EA, F, G, I

04.05.2020

 LZ1DB, LZ1DM, LZ1FAX, LZ1HW, LZ1IKY, LZ1JZ, LZ1KSP, LZ1ND, LZ1UBO, LZ1WTA, LZ1YF, LZ1YQ, LZ2AG, LZ2AY, LZ2DL, LZ2FO, LZ2HR, LZ2JA, LZ2PS, LZ2QA, LZ2RR, LZ2RS, LZ3DP, LZ4AE, LZ5BB  

общо за м. 04

4.976 кг. / 23.30 лв.

- / -

27.04.2020

 LZ1MC, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1WR, LZ1XM, LZ1ZM, LZ2AF, LZ2DB, LZ2DF, LZ2HA, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2LH, LZ2LP, LZ2SPD, LZ2WGD, LZ2XF, LZ2ZG, LZ3KB, LZ3QE, LZ3ST, LZ4TL, LZ4TX, LZ7DP  

общо за м. 03

15.152 кг. / 46.50 лв.

29.200 кг. / 312.50 лв.

14.03.2020

 LZ1DM, LZ1HD, LZ1IG, LZ1KAK, LZ1KG, LZ1MC, LZ1OR, LZ1QN, LZ1WH, LZ1WR, LZ2BE, LZ2CM, LZ2DF, LZ2FU, LZ2JA, LZ2JU, LZ2OG, LZ2XF, LZ3YY, LZ4TL, LZ5NA  

11.03.2020

   DL, EI, EU, I, JA, OH, SM, SP, UR

07.03.2020

   DL, EA, F, G, ON, PA, R

04.03.2020

 LZ1AQ, LZ1DM, LZ1HO, LZ1MC, LZ1MH, LZ1NJ, LZ1QB, LZ1QZ, LZ1WG, LZ2DF, LZ2FL, LZ2HR, LZ2JA, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2MVM, LZ2QW, LZ2TW, LZ3BB, LZ3LA, LZ3QE, LZ3TY, LZ4AE, LZ4TL, LZ5XQ  

общо за м. 02

18.274 кг. / 36.35 лв.

36.845 кг. / 466.00 лв.

22.02.2020

 LZ1AG, LZ1DM, LZ1FG, LZ1HW, LZ1IA, LZ1JZ, LZ1MC, LZ1NK, LZ1ONK, LZ1QI, LZ1QN, LZ2AF, LZ2AU, LZ2AY, LZ2JU, LZ2KV, LZ2NW, LZ2RR  

18.02.2020

   ES, LA, LY, S5, SV, W1, W2, W3, W5, YL

15.02.2020

   OM, R, SP, UR, YO

13.02.2020

   DL, G, I, JA

04.02.2020

 LZ1AEY, LZ1DM, LZ1MC, LZ1RAY, LZ1VQ, LZ1WR, LZ1YP, LZ2ALC, LZ2DF, LZ2FU, LZ2HA, LZ2KSB, LZ2PS, LZ3YY, LZ4TL, LZ5NA  SM, UN, W4, WA4, W8, W9

общо за м. 01

26.063 кг. / 76.30 лв.

47.315 кг. / 514.60 лв.

29.01.2020

   DL, EA, F, OZ, PA, R

25.01.2020

 LZ1IF, LZ1IN, LZ1YG, LZ2AG, LZ2DB, LZ2DF, LZ2JA, LZ2XF, LZ2ZY, LZ3QE, LZ4NM, LZ6DJ  

22.01.2020

 LZ1JZ, LZ1YE, LZ2OQ, LZ2RR  ER, LU, OE, OH, YU

18.01.2020

   9A, HA, HB, I, R, SM, UR, VE

15.01.2020

 LZ1DB, LZ1DM, LZ1HW, LZ1KZ, LZ1MC, LZ1QN, LZ1QV, LZ1QZ, LZ1SJ, LZ1WG, LZ1WR, LZ1XN, LZ1YF, LZ1ZM, LZ2CP, LZ2DF, LZ2FP, LZ2HR, LZ2JU, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2LP, LZ2MAT, LZ2RS, LZ3LD, LZ3YY, LZ4AE, LZ4TL, LZ5BB  

11.01.2020

 LZ1DM, LZ1FI, LZ1HDA, LZ1KSP, LZ1ND, LZ1NG, LZ1RAY, LZ1SMX, LZ1TS, LZ1WTA, LZ1YW, LZ2AF, LZ2JA, LZ2OG, LZ2XF, LZ3DP, LZ3QE, LZ3SD, LZ4GL, LZ5DB, LZ5NA, LZ7DL  

08.01.2020

   DL, G, I, JA, OK, R, SP