Списък на страните, в които няма QSL бюра:                                                                             към 06.03.2021 г.

 

1A, 3B, 3C, 3C0, 3DA0, 3W, 3X, 3Y, 4J, 4W, 5A, 5R, 5T, 5U, 5V, 7O, 7P, 7Q, 8Q, 9L, 9N, 9U, 9X, A2, A3, A5, A6, A9, C2, C5, C6, CN, D2, D4, D6, E3, E4, E5, EP, ET, FG, FH, FM, FP, FR, FW, FY, H4, HH, HV, HZ, J5, J6, J8, KC4, KG4, KH0, KH1, KH4, KH5, KH7K, KH8, KH9, KP1, KP5, P2, P5, PZ, S0, S7, S9, ST, SU, T2, T3, T5, T8, TJ, TL, TN, TT, TU, TY, V3, V4, V6, V7, VK9C, VK9L, VK9M, VK9N, VK9X, VK9W,  VK0 (всички), VP2E, VP2M, VP6, VP8 (всички, освен Falkland Is.), VQ9, XU, XW, XZ, YA, Z2, ZA, ZC4, ZD7, ZD8, ZD9, ZK1, ZK2, ZK3