Списък на страните, в които няма QSL бюро:                                                                             към 01.01.2023 г.

 

1A

3B, 3C, 3C0, 3DA0, 3W, 3X, 3Y

4J, 4W

5A, 5R, 5T, 5U, 5V

7O, 7P, 7Q

8Q

9L, 9N, 9U, 9X

A2, A3, A5, A6, A9

C2, C5, C6, CN

D2, D4, D6

E3, E4, E5, EP, ET

FG, FH, FM, FP, FR, FW, FY

H4, HH, HV, HZ

J5, J6, J8

KC4, KG4, KH0, KH1, KH4, KH5, KH7K, KH8, KH9, KP1, KP5

P2, P5, PZ

S0, S7, S9, ST, SU

T2, T3, T5, T8, TJ, TL, TN, TT, TU, TY

V3, V4, V6, V7, VK9C, VK9L, VK9M, VK9N, VK9X, VK9W,  VK0 (всички), VP2E, VP2M, VP6, VP8 (всички, освен Falkland Is.), VQ9

XU, XW, XZ

YA

Z2, ZA, ZC4, ZD7, ZD8, ZD9, ZK1, ZK2, ZK3