Българска Федерация на Радиолюбителите

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА QSL БЮРОТО КЪМ БФРЛ

 

 

Съгласно чл.8(1) и чл.10 от Инструкцията за работа на QSL бюрото към БФРЛ,и на базата на

направените изчисления за необходимите пощенски разходи (според ценоразписа на

„Български пощи” ЕАД), се определя следната

 

 

такса за използване на QSL бюрото през 2022 год.

 

 

14 лева

 

/за 1 килограм QSL картички за чужбина/