Българска Федерация на Радиолюбителите

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА QSL БЮРОТО КЪМ БФРЛ

 

    Съгласно Инструкцията за работа на QSL бюрото към БФРЛ, и на базата на направените изчисления

за необходимите пощенски разходи (според ценоразписа на „Български пощи” ЕАД), се определя следната

 

 

 

такса за изпращане на QSL картички през 2023 г. *

 

16 лева/килограм

 

 

* Таксата е само за QSL картички, изпращани за чужбина!