Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

общо за 2021 г.

396.174 кг.

275.134 кг.

общо за м. 12

23.064 кг.

19.531 кг.

30.12.2021  LZ7DF  DL
23.12.2021  LZ2CWK, LZ3FA, LZ3XT  
18.12.2021  LZ1CWK, LZ1UU, LZ1ZF, LZ2JU, LZ2LP, LZ2XYZ, LZ3XT/LZ3BQ, LZ3YY  IW5BNC, NC2Y, PY1, RZ3PJ
17.12.2021  LZ3YY  
15.12.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1KU, LZ1MC, LZ9W/LZ2CJ/  
13.12.2021  LZ2JE  
11.12.2021  LZ1ND  UA1ZZ
04.12.2021  LZ1KK, LZ2AG, LZ2HT, LZ3QE  DE2HUG, JA, OF3MF, YO4MM
02.12.2021  LZ1KCP  
01.12.2021  LZ2JE  
общо за м. 11

35.153 кг.

33.908 кг.

27.11.2021  LZ1JZ/LZ1QN/, LZ1NJ, LZ2CH, LZ2VP, LZ4SC, LZ7DL  PP2RON, SV
25.11.2021  LZ1QN  
24.11.2021    DL
20.11.2021  LZ1GU  
19.11.2021  LZ3YY  
17.11.2021  LZ2ALC  EA
13.11.2021  LZ1JZ, LZ1PRT, LZ1XV, LZ2VP, LZ3YY  
09.11.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2YO, LZ9W/LZ2CJ/  
08.11.2021  LZ2JE  
06.11.2021  LZ1PRT, LZ1TY, LZ1XN, LZ2HN, LZ2VP, LZ5NA  DL, LX, W8?LZ4GU
01.11.2021  LZ1KCP  
общо за м. 10

36.926 кг.

24.532 кг.

30.10.2021  LZ1IN, LZ1QN, LZ2FP, LZ2VP, LZ7DL  
29.10.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W  
25.10.2021  LZ5QD  
23.10.2021  LZ1MH, LZ1QN, LZ2LP, LZ2TW, LZ2VP  AC1GF, DB2SK, JH6CDI, M0OXO/M0URX, TF
20.10.2021  LZ1JP  
16.10.2021  LZ1NK, LZ2FO, LZ2XF  W8/LZ4GU
15.10.2021  LZ1KDP, LZ1XV  DL
13.10.2021  LZ1QZ, LZ2TW, LZ2VP, LZ7DL  W8/LZ4GU
07.10.2021    SP
04.10.2021  LZ1KCP, LZ2JE  
02.10.2021    R
общо за м. 09

34.830 кг.

20.554 кг.

27.09.2021  LZ1KCP, LZ1VKD, LZ1WGR  
25.09.2021  LZ1HW, LZ2VU  G3TXF
24.09.2021    DL /LX, SM/
21.09.2021  LZ7MM  
20.09.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
18.09.2021  LZ1QZ, LZ1XM  W8/LZ4GU
16.09.2021  LZ5FD  E7, EU, YU
14.09.2021  LZ1KAK, LZ7MT  
11.09.2021  LZ1NK  
07.09.2021  LZ2JE  
04.09.2021  LZ1XM, LZ3DI  LA
общо за м. 08

30.171 кг.

17.588 кг.

28.08.2021  LZ1MNW  ER, W8/LZ4GU
21.08.2021  LZ1GU, LZ1MKN/LZ1AAT, LZ2MVM, LZ2VP, LZ2XF  C3, LY, S5
13.08.2021  LZ2VP  W
11.08.2021  LZ3DX  
08.08.2021  LZ1KCP  
07.08.2021  LZ1XN, LZ2RS  HB0
05.08.2021  LZ1VDK  I
04.08.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ3SM, LZ9W  
общо за м. 07

31.448 кг.

34.043 кг.

31.07.2021  LZ2VP  
24.07.2021  LZ2ALC, LZ2VP  DJ0FX, JA9SJI, OE5TXF, WR3Y, ZA1EM
23.07.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1XV, LZ3FN, LZ5FF, LZ5IY, LZ6DX, LZ9W  
17.07.2021  LZ1GU, LZ1ND, LZ1QZ, LZ2VP  EI, S58RU
13.07.2021    DL /HB, OE, SM/
10.07.2021  LZ7SB  OM, PT2PPP
07.07.2021  LZ1KCP  
04.07.2021  LZ1GHT  
02.07.2021  LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1NK, LZ2INP, LZ2VP  JA, ON, PA, YO7LDT, ZL1SLO
общо за м. 06

23.685 кг.

12.518 кг.

26.06.2021  LZ3BQ, LZ3XT  CT
22.06.2021  LZ3OB  
21.06.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W/LZ2CJ/  
20.06.2021  LZ1IU  
19.06.2021  LZ1MH, LZ1ND, LZ1NK, LZ2AG, LZ2LP  
12.06.2021  LZ1MH, LZ2HT, LZ2NM  TA2K
11.06.2021  LZ1JP  
10.06.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  
05.06.2021  LZ2FP, LZ2XF  OE5TXF/G3TXF/
02.06.2021  LZ1AA, LZ1AEY, LZ1KCP, LZ1XV, LZ2YO  
общо за м. 05

26.903 кг .

13.139 кг.

25.05.2021  LZ1KCP, LZ2JE  
22.05.2021  LZ2MAT, LZ2VP  9A, R
19.05.2021  LZ1DO, LZ1MC, LZ1MDK, LZ1PJ, LZ1VPV, LZ5FD, LZ5IY  
14.05.2021  LZ2AG, LZ5NA  VE, YO
13.05.2021  LZ4BU  
12.05.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD  
общо за м. 04

17.405 кг.

17.602 кг.

29.04.2021  LZ1GU, LZ3ZQ, LZ7MT  PY2AE
26.04.2021    DL
23.04.2021  LZ1CRI, LZ1GC, LZ1IKY, LZ1IN, LZ2AG, LZ2INP, LZ2NM, LZ3QE, LZ7DL  
21.04.2021    F
20.04.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
19.04.2021  LZ1GHT  
16.04.2021  LZ2VP  YL2GN
09.04.2021  LZ1XN, LZ1XV, LZ2LP, LZ2UW  
06.04.2021  LZ1YE  
02.04.2021  LZ3BQ/LZ3XT  HS
общо за м. 03

68.496 кг.

39.812 кг.

30.03.2021  LZ1YE  
29.03.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ3SM, LZ9W  DL /HB, OE, OZ, SM/, SP
26.03.2021  LZ2MAT  
19.03.2021  LZ1NK, LZ1QN, LZ2CH, LZ2VP, LZ3DP  R
16.03.2021  LZ1BJ, LZ1KCP  
12.03.2021  LZ1HW, LZ2LC, LZ2VP, LZ2XF, LZ6DJ  HB, YO4RSS, YO8AXP
08.03.2021    DL
05.03.2021  LZ2VP  
02.03.2021  LZ1KCP, LZ1VKD  
общо за м. 02

38.996 кг.

29.950 кг.

26.02.2021  LZ1AEY, LZ1GU, LZ1NJ, LZ1US, LZ1XV, LZ2AE, LZ2LP, LZ3BQ, LZ3XT, LZ5FD, LZ5IY  EW6FW, YO8AXP
20.02.2021  LZ1VS  
19.02.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1NK, LZ1SJ, LZ3SM  EI, G0TQT
12.02.2021  LZ1JZ, LZ1YE, LZ2AG, LZ2VP  N2OO, S58RU, W8/LZ4GU
11.02.2021  LZ4BU  
10.02.2021  LZ1KCP  
06.02.2021  LZ1HW, LZ1QN, LZ2ALC, LZ2XF, LZ3YY, LZ7MT  9A, JA, W
05.02.2021  LZ1KCP  
04.02.2021  LZ1KCP  
03.02.2021  LZ1CRI  
общо за м. 01

29.097 кг.

11.957 кг.

31.01.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM, LZ9W  
30.01.2021  LZ1YF, LZ2VP, LZ5NA  WDX0W, YO9RIJ
24.01.2021  LZ2JE  
23.01.2021  LZ1ND  YO4RFV
22.01.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VS  
20.01.2021  LZ2LP, LZ2PEP, LZ2YO  AC1GF, UR, VE, WR3Y
19.01.2021  LZ1GU  
18.01.2021    DL, SM
12.01.2021  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  
09.01.2021  LZ1NK, LZ2LP, LZ2NM, LZ7DL  3A, 4X, W8/LZ4GU
08.01.2021  LZ1MS  
05.01.2021  LZ1KCP, LZ1PM, LZ3FN, LZ3UP, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
04.01.2021  LZ1HW, LZ3DP