Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

общо за 2022 г.

340.562 кг

251.951 кг

общо за м. 12

18.257 кг

10.665 кг

30.12.2022  LZ1CRI  IW5BNC
23.12.2022  LZ1GBY, LZ1HW, LZ1IN, LZ1SEN, LZ1US, LZ2UW, LZ5IY  YO7LDT
21.12.2022  LZ1QN
16.12.2022  LZ1HO, LZ2VP
10.12.2022  LZ1GU, LZ1PRT, LZ1QN, LZ5BB  YO4MM
08.12.2022  DL
03.12.2022  LZ2AG  LX /LARU/, TF3JB
общо за м. 11

4.141 кг

14.403 кг

30.11.2022  LZ2LP  DE2HUG
29.11.2022  LZ1CLM
26.22.2022  LZ2VP  JA
23.11.2022  M0OXO&M0URX, W8/LZ4GU
17.11.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD  
16.11.2022  LZ1ND, LZ1NK, LZ2AG, LZ7MT
14.11.2022  VE
12.11.2022  YU
09.11.2022  LZ1GU  HS. WDX0W
04.11.2022  LZ1SEN, LZ1XV  EW2A, HA, YU
02.11.2022  LZ1QN, LZ2LP  DL3WB, IZ1HLU, WB4RXZ
общо за м. 10

42.981 кг

19.156 кг

26.10.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1PM, LZ2VP, LZ3FN, LZ3SM, LZ3UP, LZ6DX, LZ9W  DJ6DO
19.10.2022  PY
15.10.2022  LZ1MH  EA5RO
14.10.2022  DL
12.10.2022  LZ1GU, LZ1QN, LZ2AG, LZ2RS, LZ3QE  HL, MW0YAE, OE5TXF, UA1QV, UT1PG /EN7P/, W, YO2ADQ
11.10.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP
02.10.2022  HL
01.10.2022  LZ1VR, LZ4GU, LZ7DF  PY
общо за м. 09

40.136 кг

16.747 кг

28.09.2022  LZ1BFR. LZ1BJ. LZ1KCP. LZ1VKD. LZ9W
26.09.2022  LZ1ZF  EW, YU
24.09.2022  LZ1HW, LZ7VV  F8ANF, JK1EOP, JG3KMT
17.09.2022  LZ1GBY, LZ2VP
16.09.2022  LZ3DX
15.09.2022  LZ1BFR, LZ1KCP
13.09.2022  LZ2JE  DL
10.09.2022  9V, EI
08.09.2022  LZ1JZ, LZ2JE, LZ2XF
07.09.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD
06.09.2022  LZ1PM, LZ3FN, LZ3UM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W
04.09.2022  LZ2HT
03.09.2022  LZ1ND, LZ1TY, LZ2VP
02.09.2022  LZ1KCP
общо за м. 08

22.252 кг

8.685 кг

30.08.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W  I
20.08.2022  LZ1GU, LZ1NK, LZ2VP, LZ6DJ, LZ7DL  KC9WIB
13.08.2022  LZ1GU, LZ1ND, LZ1QN, LZ7DL  OE5TXF, R3A - 1021, W8/LZ4GU
04.08.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ2CJ  
общо за м. 07

3.709 кг

45.058 кг

30.07.2022    W8/LZ4GU
29.07.2022  LZ1AEY, LZ1KPO/LZ9W, LZ5FD  9A, E7, F, HA, OM, ON/PA, PB2T, S5, SV1MO, YO
23.07.2022  LZ3DP  BD4SDO, R
16.07.2022  LZ2PEP  F6FVY, S58RU
10.07.2022  LZ1MS  
08.07.2022  LZ1VVV, LZ2LP, LZ2VP  OM3TNA
07.07.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD  
05.07.2022    DL
01.07.2022  LZ3BS  K7SCX, W8/LZ4GU, YB9AY, YO5BFJ
общо за м. 06

48.717 кг

7.125 кг

28.06.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
24.06.2022  LZ1NK  
16.06.2022  LZ1MC, LZ1RT, LZ1XV, LZ3RN  
14.06.2022  LZ2SEP, LZ2VP  EI, JA
11.06.2022  LZ1CRI, LZ1DM, LZ1DO, LZ1DP, LZ1KG, LZ1MC, LZ1MDK, LZ1ON, LZ1VPV, LZ1YE, LZ2ALC, LZ2JA, LZ2VU/LZ2AO, LZ3KB, LZ3RN, LZ3SV, LZ3XT/LZ3BQ, LZ7DX  YO9DBP
08.06.2022  LZ1KCP, LZ2YO  
04.06.2022  LZ1PRT, LZ1VVV, LZ1XN, LZ2AG  
общо за м. 05

34.221 кг

29.352 кг

28.05.2022  LZ2FP, LZ2VP, LZ3PZ, LZ5BB, LZ5IL  JA
27.05.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1JP, LZ1KCP, LZ1VKD  
25.05.2022    DL
21.05.2022  LZ5NA  EA
14.05.2021  LZ1GU  
12.05.2022  LZ4BU  
11.05.2022  LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD  
08.05.2022  LZ2JE  
05.05.2022  LZ1ND, LZ3PZ  
общо за м. 04

31.054 кг

6.060 кг

29.04.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD  
27.04.2022  LZ5PL  
26.04.2022  LZ2NM, LZ5QD  
21.04.2022  LZ1HW, LZ1VVV  JA
16.04.2022  LZ2AG, LZ2VP  DK3UH, JJ0JDK, K6MYC, SV1MO, SV1RP, VE6XL, W0CCX, W8/LZ4GU
13.04.2022  LZ2JE  
11.04.2022  LZ1VVV  
09.04.2022  LZ1AEY, LZ1GU, LZ1MFA, LZ1NK, LZ1XV, LZ2LP  
02.04.2022  LZ1PRT, LZ5OH  F6CQU, I0PYP, W8/LZ4GU, WT8N
01.04.2022  LZ1KCP  

общо за м. 03

45.024 кг

25.485 кг

26.03.2022  LZ1GBY, LZ1PRT, LZ1YF, LZ1ZL, LZ2VP, LZ7DL  G3TXF, W
25.03.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
23.03.2022  LZ2XF  
21.03.2022  LZ5QD  
19.03.2022  LZ1IN, LZ1PRT, LZ2VP  
16.03.2022  LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ6DX, LZ9W  
12.03.2022  LZ2RS  DL, TA1HZ

11.03.2022

   F
10.03.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2CJ  
08.03.2022  LZ2JE  
05.03.2022  LZ2AG, LZ3YY  BI8CKU

общо за м. 02

22.060 кг

32.604 кг

26.02.2022  LZ1MFA, LZ1PRT, LZ3ZQ, LZ5OH  R
24.02.2022  LZ1AEY, LZ1GHT, LZ1MC, LZ1VPV, LZ1XV  
20.02.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ2CJ  
19.02.2022  LZ1GBY, LZ1KK, LZ1NK, LZ1XM, LZ1XN, LZ2VP  DH1HSA, KD9LMS, OE5TXF, VK3TNL, W8/LZ4GU
17.02.2022    SP
12.02.2022  LZ1GU, LZ1HW, LZ1MH, LZ1PRT, LZ2NM, LZ5IL, LZ5OH  OK
08.02.2022    VE
05.02.2022  LZ1NK, LZ7MT  CU3, WDX0W
04.02.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  

01.02.2022

   DL /HB, OE, SM/

общо за м. 01

28.010 кг

36.610 кг

30.01.2022  LZ4BU  
29.01.2022  LZ2AG, LZ2VP  W8/LZ4GU, YL2GN
28.01.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ2CJ  I
24.01.2022  LZ1NY  
23.01.2022  LZ1SJ  
22.01.2022  LZ1PRT, LZ2AG, LZ2VP  9A, R1A

21.01.2022

 LZ2JE  
18.01.2022  LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
14.01.2022  LZ1IN, LZ2LG, LZ2LP, LZ2SEP, LZ3QE  4X, EI, W8/LZ4GU
07.01.2022  LZ1NK, LZ2LG, LZ2LP, LZ2RS, LZ2XF  W8/LZ4GU
04.01.2022    ON, PA