Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

18.01.2022  LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
14.01.2022  LZ1IN, LZ2LG, LZ2LP, LZ2SEP, LZ3QE  4X, EI, W8/LZ4GU
07.01.2022  LZ1NK, LZ2LG, LZ2LP, LZ2RS, LZ2XF  W8/LZ4GU
04.01.2022    ON, PA