Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

25.05.2022    DL
21.05.2022  LZ5NA  EA
14.05.2021  LZ1GU  
12.05.2022  LZ4BU  
11.05.2022  LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1VKD  
08.05.2022  LZ2JE  
05.05.2022  LZ1ND, LZ3PZ  
общо за м. 04

31.054 кг.

6.060 кг.

29.04.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD  
27.04.2022  LZ5PL  
26.04.2022  LZ2NM, LZ5QD  
21.04.2022  LZ1HW, LZ1VVV  JA
16.04.2022  LZ2AG, LZ2VP  DK3UH, JJ0JDK, K6MYC, SV1MO, SV1RP, VE6XL, W0CCX, W8/LZ4GU
13.04.2022  LZ2JE  
11.04.2022  LZ1VVV  
09.04.2022  LZ1AEY, LZ1GU, LZ1MFA, LZ1NK, LZ1XV, LZ2LP  
02.04.2022  LZ1PRT, LZ5OH  F6CQU, I0PYP, W8/LZ4GU, WT8N
01.04.2022  LZ1KCP  

общо за м. 03

45.024 кг.

25.485 кг.

26.03.2022  LZ1GBY, LZ1PRT, LZ1YF, LZ1ZL, LZ2VP, LZ7DL  G3TXF, W
25.03.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP  
23.03.2022  LZ2XF  
21.03.2022  LZ5QD  
19.03.2022  LZ1IN, LZ1PRT, LZ2VP  
16.03.2022  LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ6DX, LZ9W  
12.03.2022  LZ2RS  DL, TA1HZ

11.03.2022

   F
10.03.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ2CJ  
08.03.2022  LZ2JE  
05.03.2022  LZ2AG, LZ3YY  BI8CKU

общо за м. 02

22.060 кг.

32.604 кг.

26.02.2022  LZ1MFA, LZ1PRT, LZ3ZQ, LZ5OH  R
24.02.2022  LZ1AEY, LZ1GHT, LZ1MC, LZ1VPV, LZ1XV  
20.02.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ2CJ  
19.02.2022  LZ1GBY, LZ1KK, LZ1NK, LZ1XM, LZ1XN, LZ2VP  DH1HSA, KD9LMS, OE5TXF, VK3TNL, W8/LZ4GU
17.02.2022    SP
12.02.2022  LZ1GU, LZ1HW, LZ1MH, LZ1PRT, LZ2NM, LZ5IL, LZ5OH  OK
08.02.2022    VE
05.02.2022  LZ1NK, LZ7MT  CU3, WDX0W
04.02.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP  

01.02.2022

   DL /HB, OE, SM/

общо за м. 01

28.010 кг.

36.610 кг.

30.01.2022  LZ4BU  
29.01.2022  LZ2AG, LZ2VP  W8/LZ4GU, YL2GN
28.01.2022  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1KCP, LZ2CJ  I
24.01.2022  LZ1NY  
23.01.2022  LZ1SJ  
22.01.2022  LZ1PRT, LZ2AG, LZ2VP  9A, R1A

21.01.2022

 LZ2JE  
18.01.2022  LZ1BJ, LZ1KCP, LZ1PM, LZ1VKD, LZ3FN, LZ3SM, LZ5FF, LZ6DX, LZ9W  
14.01.2022  LZ1IN, LZ2LG, LZ2LP, LZ2SEP, LZ3QE  4X, EI, W8/LZ4GU
07.01.2022  LZ1NK, LZ2LG, LZ2LP, LZ2RS, LZ2XF  W8/LZ4GU
04.01.2022    ON, PA