Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

25.03.2023  LZ1ZF  
24.03.2023  LZ1MNW, LZ1ND, LZ1XN, LZ1XV, LZ2VP  
22.03.2023  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W  
18.03.2023  LZ1ZF, LZ2VP  OK /5.3 kg/, OE5TXF
14.03.2023  LZ1XV  
11.03.2023  LZ1GU  
10.03.2023  LZ2AG  
07.03.2023  LZ2XF, LZ4SC  
общо за м. 02

31.593 кг

11.563 кг

28.02.2023  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ1VKD, LZ9W  
25.02.2023  LZ1DJ, LZ1KK, LZ1MC, LZ1ND, LZ1NK, LZ3WU, LZ5IY  
24.02.2023    DL /10.5 kg/
22.02.2023  LZ5PL  
21.02.2023  LZ1MS  
17.02.2023  LZ1HW, LZ1NJ, LZ5BB  W8/LZ4GU, ZL
16.02.2023  LZ2JE  
10.02.2023  LZ1KSZ, LZ1RT, LZ1TY, LZ1ZF, LZ1ZYL, LZ2VP, LZ5IY  EI, YO5BFJ
07.02.2023  LZ4BU  
03.02.2023  LZ1YF, LZ2LP, LZ3BQ/LZ3XT  
общо за м. 01

48.031 кг

30.748 кг

30.01.2023    SP /7.7 kg/
28.01.2023  LZ2RS, LZ4DJ  T7
23.01.2023  LZ1JP  DL /13.4 kg/
21.01.2023  LZ1NK, LZ1UU, LZ1XM, LZ2NM, LZ5NA, LZ7MT  
20.01.2023  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W/LZ2CJ/  
19.01.2023  LZ2XF  
14.01.2023  LZ1AG, LZ2AG, LZ2VP, LZ7DL  LA, ON/FRA/, RA0AR, W8/LZ4GU, WDX0W
11.01.2023  LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM  
07.01.2023    I /8.2 kg/