Дата

Получена кореспонденция от страната

Получена кореспонденция от чужбина

03.02.2023  LZ1YF, LZ2LP, LZ3BQ/LZ3XT  
общо за м. 01

48.031 кг

30.748 кг

30.01.2023    SP /7.7 kg/
28.01.2023  LZ2RS, LZ4DJ  T7
23.01.2023  LZ1JP  DL /13.4 kg/
21.01.2023  LZ1NK, LZ1UU, LZ1XM, LZ2NM, LZ5NA, LZ7MT  
20.01.2023  LZ1BFR, LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ9W/LZ2CJ/  
19.01.2023  LZ2XF  
14.01.2023  LZ1AG, LZ2AG, LZ2VP, LZ7DL  LA, ON/FRA/, RA0AR, W8/LZ4GU, WDX0W
11.01.2023  LZ1BJ, LZ1GC, LZ1KCP, LZ3SM  
07.01.2023    I /8.2 kg/