Дата

Изпратена кореспонденция за страната

Изпратена кореспонденция за чужбина

09.08.2022    4K4K, CE, HS, KP4, TA, VU, W8/LZ4GU, WDX0W, Z3, ZL, ZS
08.08.2022  LZ1AEY, LZ1AQ, LZ1DB, LZ1DM, LZ1EV, LZ1NK, LZ1QN, LZ1QZ, LZ1XN, LZ1YE, LZ1ZF, LZ2AF, LZ2AG, LZ2AO/LZ2VU, LZ2CM, LZ2VP  DL /5.6 kg/
03.08.2022  LZ1JZ, LZ1PRT, LZ1YQ, LZ1ZP, LZ7MT  
общо за м. 07

11.197 кг. / 16.80 лв.

56.060 кг. / 634.50 лв.

28.07.2022  LZ1MH, LZ1NK, LZ1UBO, LZ1WR, LZ1WV, LZ2EW, LZ2FL, LZ2FP, LZ2HA, LZ2LP, LZ2PG, LZ3AN, LZ3DP, LZ5NA  
25.07.2022    G, JA, OH, R, W2 /15.5 kg/
23.07.2022    R /15.5 kg/
20.07.2022    R /15.5 kg/
19.07.2022    BY, EU, LY, OZ, PY, UK, W1, YB, YL, YO
16.07.2022  LZ1GU  
общо за м. 06

18.596 кг. / 38.15 лв.

61.456 кг. / 338.03 лв.

21.06.2022    9A, E7, EA, F, HA, HB, I, LX, OE, OK, OM, ON, PA, S5
18.06.2022  LZ1NF  G, JA, LA, SM, SP, UN, UR, W4, W6
14.06.2022  LZ1QN, LZ1ZF, LZ2DF, LZ2LG, LZ2VP, LZ3TL, LZ4VR  
13.06.2022    DL
06.06.2022  LZ1DM, LZ1NAG, LZ1NG, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1SJ, LZ1WR, LZ1XM, LZ1YP, LZ1ZM, LZ2BE, LZ2FU, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2NW, LZ2PP, LZ2PS, LZ2TWY, LZ2VO, LZ2XF, LZ3YY, LZ4NY  
03.06.2022    G, I, JA, PA, SP
общо за м. 05

9.616 кг / 2.40 лв.

31.310 кг / 345.35 лв.

21.05.2022  LZ1JZ  VE, W1, W3, W4, W5, W7, W8, W9
17.05.2022    EA, F, G, JA, OK, ON
03.05.2022    DL
общо за м. 04

30.881 кг / 63.90 лв.

20.210 кг / 245.00 лв.

06.04.2022

 LZ1IA, LZ1MIT, LZ1NDV, LZ1PRT, LZ1SAD, LZ1WF, LZ1YQ, LZ2OQ, LZ3PZ, LZ3SD, LZ5PW  F, I, JA, PA, UR

05.04.2022

 LZ1GU, LZ7DL  4X, ES, OZ, S5, SM, SV, W0, W2, YU

04.04.2022

 LZ1AG/LZ1ZP, LZ1BK, LZ1DM, LZ1FI, LZ1GJ, LZ1HW, LZ1JZ, LZ1LZ, LZ1ND, LZ1YE, LZ2DF, LZ2JA, LZ2KSB, LZ2KV, LZ2LP, LZ2PL, LZ2PP, LZ2QA, LZ2QW, LZ2RS, LZ2SEP, LZ2SPD, LZ2TDF, LZ2XF, LZ3AD, LZ3DP, LZ3FA, LZ3LD, LZ3QE, LZ3TY, LZ3XT, LZ3YY, LZ4AE, LZ4DJ, LZ4UX, LZ5BB, LZ5DB, LZ5NA, LZ5XQ  

общо за м. 03

15.913 кг / 30.05 лв.  

16.550 кг / 118.82 лв.

31.03.2022

 LZ1AEY, LZ1DB, LZ1EDU, LZ1EV, LZ1GE, LZ1HDA, LZ1IN, LZ1MNW, LZ1NK, LZ1PJ, LZ1QI, LZ1QZ, LZ1UBO, LZ1VKI, LZ1WG, LZ1WR, LZ1XN, LZ1YF, LZ2AF, LZ2AG, LZ2ALC, LZ2AO/LZ2VU, LZ2DB, LZ2DD, LZ2HA, LZ2HR, LZ2JB, LZ2JU  EA, I, PA, SP

07.03.2022

   DL

общо за м. 02

22.196 кг / 44.65 лв.

37.935 кг / 427.00 лв.

26.02.2022

 LZ1MIW, LZ2BDS, LZ2VLI  G

19.02.2022

 LZ1BBZ, LZ1INW, LZ1ZF, LZ2VP  F, I, JA, SP, UR

12.02.2022

 LZ1GU  CT, HA, HB, LA, OE, VE, W1, W3, YO

09.02.2022

 LZ1AQ, LZ1DM, LZ1FAX, LZ1GG, LZ1IG, LZ1KJ, LZ1NK, LZ1RAY, LZ1SJ, LZ1UBO, LZ1WX, LZ1XM, LZ1YP, LZ2AG, LZ2BE, LZ2DF, LZ2FL, LZ2FM, LZ2FU, LZ2HR, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KLR, LZ2KSB, LZ2LG, LZ2LH, LZ2PP, LZ2PS, LZ2XF, LZ3BB, LZ3DP, LZ3QE, LZ3YY, LZ5GM, LZ6DJ, LZ7DP

 

05.02.2022

 LZ2VQ

 EA, ON, R

общо за м. 01

36.720 кг / 84.20 лв.

26.805 кг / 262.48 лв.

29.01.2022

 LZ2AB, LZ3FY, LZ7MT  G, JA, OK, PA, SP

26.01.2022

 LZ2YAK   / LZ1MPN, LZ2ASR, LZ2BEE, LZ2DM, LZ2DMX, LZ2EI, LZ2EVG, LZ2IG, LZ2MEN, LZ2NZ, LZ2SMX, LZ2TDR, LZ2VZ, LZ4HB, LZ6DT, LZ6DV /  

22.01.2022

 LZ1DM, LZ1HW, LZ1JZ, LZ1MC, LZ1PRT, LZ1QN, LZ1QZ, LZ1RAY, LZ1UBO, LZ1WR, LZ1XZ, LZ1ZM, LZ2AF, LZ2DF, LZ2JA, LZ2JU, LZ2KSB, LZ2PP, LZ2SPD, LZ2VP, LZ2XF, LZ3CB, LZ3QE, LZ3XT, LZ7DL  

19.01.2022

 LZ1AEY, LZ1DB, LZ1EDU, LZ1FG, LZ1IN, LZ1NK, LZ1QB, LZ1XN, LZ2CAL, LZ2CC, LZ2CM, LZ2CP, LZ2DB, LZ2DD, LZ2ES, LZ2FP, LZ2HJ, LZ2HV, LZ2KV, LZ2LP, LZ2QA, LZ2QQ, LZ2RS, LZ2SR, LZ2STA, LZ2UG, LZ2VU, LZ2YR, LZ2ZG, LZ2ZY, LZ3AN, LZ3KB, LZ3YY, LZ3ZX, LZ4AE, LZ4GL, LZ4TX, LZ5DB, LZ5NA

 DL

15.01.2022

   9A, EI, HL, OH, OM, PY, SM

14.01.2022

 LZ1GU, LZ1ZF, LZ2HT