Дата

Изпратена кореспонденция за страната

Изпратена кореспонденция за чужбина

11.03.2023    G /5.8 kg/, R /5.8 kg/
09.03.2023    I /7.7 kg/, JA /7.7 kg/, W4 /1.9 kg/
06.03.2023    DL /7.7 kg/, SP /1.8 kg/
общо за м. 02

37.128 кг / 76.63 лв.

19.260 кг / 230.71 лв.

23.02.2023  LZ2CM, LZ2EW, LZ2FP, LZ2LZ, LZ2MKN, LZ2OG, LZ2ZF  
15.02.2023  LZ1AG/LZ1ZP, LZ1BBZ/LZ1AAN, LZ1FW, LZ1GU, LZ1HSS, LZ1MIT, LZ1ND, LZ1NG, LZ1PRT, LZ1SAD, LZ2DK, LZ3CB, LZ3GW, LZ7DL  
14.02.2023  LZ1JZ, LZ1YE  
13.02.2023    OK /1.8 kg/
10.02.2023    R /9.7 kg/
09.02.2023  LZ2PP, LZ2PS, LZ2SEP/LZ2WY, LZ2SPD, LZ2SR/LZ2IZ, LZ2TDF, LZ2VP, LZ2VQ, LZ2XF, LZ3AN, LZ3BB, LZ3QE, LZ3YY, LZ4AE, LZ5BB, LZ5NA, LZ5RG  
08.02.2023  LZ1DM, LZ1HW, LZ1MNW, LZ1ND, LZ1ONK, LZ1PJ, LZ1QN, LZ1RAY, LZ1UBO, LZ1WR, LZ1XN, LZ2AG, LZ2AO/LZ2VU, LZ2BE, LZ2DF, LZ2FL, LZ2GPB, LZ2JA, LZ2JU, LZ2LP  
03.02.2023    EA, F, PA, SM / 4 x 1.9 kg/
общо за м. 01

12.924 кг / 9.22 лв.

13.220 кг / 52.62 лв.

24.01.2023    SP /1.8 kg/
16.01.2023  LZ1JZ  DL /11.4 kg/