Дата

Изпратена кореспонденция за страната

Изпратена кореспонденция за чужбина

03.02.2023    EA, F, PA, SM
общо за м. 01

12.924 кг / 9.22 лв.

13.220 кг / 52.62 лв.

24.01.2023    SP
16.01.2023  LZ1JZ  DL /11.4 kg/