31.12.2021 Изпратени Дължима Налична Баланс Година
  килограми сума /лева/ сума /лева/    
           
LZ1CLA 0.141 1.97 лв.   -1.97 лв. 2014
LZ1COM 0.203 2.84 лв.   -2.84 лв. 2018
LZ1XX 0.150 2.10 лв. 0.20 лв. -1.90 лв. 2013
LZ1XX 0.126 1.76 лв.   -1.76 лв. 2014
LZ1XX 0.191 2.67 лв.   -2.67 лв. 2015
LZ1ZF 105.807 1 481.30 лв. 1 263.77 лв. -217.53 лв. 2018
LZ1ZF 37.175 520.45 лв.   -520.45 лв. 2019
LZ1ZF 0.026 0.36 лв.   -0.36 лв. 2020
LZ2AVA 3.423 44.50 лв. 26.22 лв. -18.28 лв. 2009
LZ2CL 0.514 7.20 лв. 4.68 лв. -2.52 лв. 2013 *
LZ2CL 0.315 4.41 лв.   -4.41 лв. 2014 *
LZ2CL 0.339 4.75 лв.   -4.75 лв. 2015 *
LZ2CP 0.125 1.75 лв.   -1.75 лв. 2019
LZ2DF 0.198 2.77 лв. 0.04 лв. -2.73 лв. 2018
LZ3UM 0.095 1.33 лв.   -1.33 лв. 2020
LZ5DD 0.769 10.77 лв. 6.57 лв. -4.20 лв. 2019
YO3BL 1.750 24.50 лв. 0.06 лв. -24.44 лв. 2014
           
LZ1AA 0.408 5.71 лв. 32.13 лв. 26.42 лв. 2021
LZ1AEY 0.612 8.57 лв. 9.66 лв. 1.09 лв. 2021
LZ1AG/LZ1ZP   0.00 лв. 20.95 лв. 20.95 лв. 2021
LZ1ANA   0.00 лв. 2.49 лв. 2.49 лв. 2021
LZ1AU   0.00 лв. 13.15 лв. 13.15 лв. 2021
LZ1AX   0.00 лв. 9.71 лв. 9.71 лв. 2021
LZ1BBM   0.00 лв. 7.55 лв. 7.55 лв. 2021
LZ1BFR 6.538 91.53 лв. 125.90 лв. 34.37 лв. 2021
LZ1BJ 1.787 25.02 лв. 81.01 лв. 55.99 лв. 2021
LZ1BK   0.00 лв. 2.49 лв. 2.49 лв. 2021
LZ1BP   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ1BY   0.00 лв. 14.95 лв. 14.95 лв. 2021
LZ1CAR   0.00 лв. 0.43 лв. 0.43 лв. 2021
LZ1CC   0.00 лв. 1.86 лв. 1.86 лв. 2021
LZ1CKJ   0.00 лв. 4.61 лв. 4.61 лв. 2021
LZ1CLM   0.00 лв. 47.25 лв. 47.25 лв. 2021
LZ1CLR   0.00 лв. 8.59 лв. 8.59 лв. 2021
LZ1CM   0.00 лв. 58.27 лв. 58.27 лв. 2021
LZ1CRI 4.085 57.19 лв. 112.30 лв. 55.11 лв. 2021
LZ1CWK 0.590 8.26 лв. 14.00 лв. 5.74 лв. 2021
LZ1CYA   0.00 лв. 14.00 лв. 14.00 лв. 2021
LZ1DCD   0.00 лв. 25.19 лв. 25.19 лв. 2021
LZ1DJ   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2021
LZ1DM   0.00 лв. 15.35 лв. 15.35 лв. 2021
LZ1DO 0.327 4.58 лв. 7.27 лв. 2.69 лв. 2021
LZ1DOT   0.00 лв. 18.24 лв. 18.24 лв. 2021
LZ1DP   0.00 лв. 7.91 лв. 7.91 лв. 2021
LZ1DQ   0.00 лв. 15.48 лв. 15.48 лв. 2021
LZ1DRM   0.00 лв. 14.56 лв. 14.56 лв. 2021
LZ1DSZ   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2021
LZ1EO   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ1EP   0.00 лв. 1.56 лв. 1.56 лв. 2021
LZ1EV   0.00 лв. 20.86 лв. 20.86 лв. 2021
LZ1FAX   0.00 лв. 5.77 лв. 5.77 лв. 2021
LZ1FG   0.00 лв. 26.63 лв. 26.63 лв. 2021
LZ1FH   0.00 лв. 5.29 лв. 5.29 лв. 2021
LZ1FI   0.00 лв. 2.74 лв. 2.74 лв. 2021
LZ1FIA   0.00 лв. 9.27 лв. 9.27 лв. 2021
LZ1FW   0.00 лв. 19.84 лв. 19.84 лв. 2021
LZ1FY   0.00 лв. 0.61 лв. 0.61 лв. 2021
LZ1GC 0.450 6.30 лв. 8.09 лв. 1.79 лв. 2021
LZ1GE   0.00 лв. 4.83 лв. 4.83 лв. 2021
LZ1GG   0.00 лв. 48.14 лв. 48.14 лв. 2021
LZ1GHT 0.028 0.39 лв. 2.92 лв. 2.53 лв. 2021
LZ1GIS   0.00 лв. 26.05 лв. 26.05 лв. 2021
LZ1GJ   0.00 лв. 5.24 лв. 5.24 лв. 2021
LZ1GU 3.851 53.91 лв. 103.95 лв. 50.04 лв. 2021
LZ1HB   0.00 лв. 9.30 лв. 9.30 лв. 2021
LZ1HDA   0.00 лв. 0.34 лв. 0.34 лв. 2021
LZ1HM   0.00 лв. 12.75 лв. 12.75 лв. 2021
LZ1HO   0.00 лв. 33.44 лв. 33.44 лв. 2021
LZ1HW 1.116 15.62 лв. 21.72 лв. 6.10 лв. 2021
LZ1IA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ1IF   0.00 лв. 11.04 лв. 11.04 лв. 2021
LZ1IIC   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ1IKY   0.00 лв. 71.82 лв. 71.82 лв. 2021
LZ1IN 0.626 8.76 лв. 3.39 лв. -5.37 лв. 2021
LZ1IQ   0.00 лв. 63.09 лв. 63.09 лв. 2021
LZ1IS   0.00 лв. 6.68 лв. 6.68 лв. 2021
LZ1IT   0.00 лв. 1.58 лв. 1.58 лв. 2021
LZ1IU 0.017 0.24 лв. 20.84 лв. 20.60 лв. 2021
LZ1IVB   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ1JH   0.00 лв. 18.89 лв. 18.89 лв. 2021
LZ1JK/LZ1VVV   0.00 лв. 0.17 лв. 0.17 лв. 2021
LZ1JL   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ1JP 0.273 3.82 лв. 13.57 лв. 9.75 лв. 2021
LZ1JZ 1.912 26.77 лв. 22.69 лв. -4.08 лв. 2021
LZ1KAK 0.280 3.92 лв. 17.38 лв. 13.46 лв. 2021
LZ1KAU   0.00 лв. 72.80 лв. 72.80 лв. 2021
LZ1KCP 243.216 3 405.02 лв. 3 407.37 лв. 2.35 лв. 2021
LZ1KD   0.00 лв. 1.79 лв. 1.79 лв. 2021
LZ1KDP 0.020 0.28 лв. 13.84 лв. 13.56 лв. 2021
LZ1KG   0.00 лв. 7.29 лв. 7.29 лв. 2021
LZ1KH   0.00 лв. 2.33 лв. 2.33 лв. 2021
LZ1KK 0.014 0.20 лв. 10.00 лв. 9.80 лв. 2021
LZ1KKA   0.00 лв. 5.25 лв. 5.25 лв. 2021
LZ1KPW   0.00 лв. 4.82 лв. 4.82 лв. 2021
LZ1KQ   0.00 лв. 36.26 лв. 36.26 лв. 2021
LZ1KU   0.00 лв. 3.54 лв. 3.54 лв. 2021
LZ1KZ   0.00 лв. 27.65 лв. 27.65 лв. 2021
LZ1LE   0.00 лв. 1.85 лв. 1.85 лв. 2021
LZ1LT   0.00 лв. 10.60 лв. 10.60 лв. 2021
LZ1MC 0.197 2.76 лв. 15.13 лв. 12.37 лв. 2021
LZ1MDK 0.027 0.38 лв. 3.13 лв. 2.75 лв. 2021
LZ1MDU   0.00 лв. 5.34 лв. 5.34 лв. 2021
LZ1MFA   0.00 лв. 18.46 лв. 18.46 лв. 2021
LZ1MH 0.190 2.66 лв. 29.94 лв. 27.28 лв. 2021
LZ1MKN/LZ1AAT 0.999 13.99 лв. 24.06 лв. 10.07 лв. 2021
LZ1ML   0.00 лв. 1.22 лв. 1.22 лв. 2021
LZ1MP   0.00 лв. 9.55 лв. 9.55 лв. 2021
LZ1MR   0.00 лв. 0.03 лв. 0.03 лв. 2021
LZ1MS 0.283 3.96 лв. 43.34 лв. 39.38 лв. 2021
LZ1NA   0.00 лв. 2.05 лв. 2.05 лв. 2021
LZ1ND 0.049 0.69 лв. 6.73 лв. 6.04 лв. 2021
LZ1NG   0.00 лв. 19.75 лв. 19.75 лв. 2021
LZ1NJ 0.092 1.29 лв. 12.30 лв. 11.01 лв. 2021
LZ1NJS   0.00 лв. 40.00 лв. 40.00 лв. 2021
LZ1NK 1.884 26.38 лв. 27.20 лв. 0.82 лв. 2021
LZ1NP   0.00 лв. 7.59 лв. 7.59 лв. 2021
LZ1NPN   0.00 лв. 0.77 лв. 0.77 лв. 2021
LZ1NY 0.164 2.30 лв. 22.61 лв. 20.31 лв. 2021
LZ1NYK   0.00 лв. 2.40 лв. 2.40 лв. 2021
LZ1OA   0.00 лв. 5.18 лв. 5.18 лв. 2021
LZ1ON   0.00 лв. 9.02 лв. 9.02 лв. 2021
LZ1ONK   0.00 лв. 28.39 лв. 28.39 лв. 2021
LZ1OU   0.00 лв. 57.39 лв. 57.39 лв. 2021
LZ1PC   0.00 лв. 7.99 лв. 7.99 лв. 2021
LZ1PJ 0.142 1.99 лв. 41.90 лв. 39.91 лв. 2021
LZ1PM 0.275 3.85 лв. 15.38 лв. 11.53 лв. 2021
LZ1PMI   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ1PPL   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ1PPZ   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ1PRO   0.00 лв. 6.30 лв. 6.30 лв. 2021
LZ1PRT 4.938 69.13 лв. 78.20 лв. 9.07 лв. 2021
LZ1PSH   0.00 лв. 28.04 лв. 28.04 лв. 2021
LZ1PU   0.00 лв. 15.75 лв. 15.75 лв. 2021
LZ1QB   0.00 лв. 21.05 лв. 21.05 лв. 2021
LZ1QH   0.00 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 2021
LZ1QI   0.00 лв. 3.39 лв. 3.39 лв. 2021
LZ1QN 6.585 92.19 лв. 183.89 лв. 91.70 лв. 2021
LZ1QV   0.00 лв. 31.05 лв. 31.05 лв. 2021 33.25
LZ1QZ 2.964 41.50 лв. 54.06 лв. 12.56 лв. 2021 -2.2
LZ1RA   0.00 лв. 18.66 лв. 18.66 лв. 2021
LZ1RAY   0.00 лв. 34.00 лв. 34.00 лв. 2021
LZ1RDD   0.00 лв. 4.28 лв. 4.28 лв. 2021
LZ1RE   0.00 лв. 11.27 лв. 11.27 лв. 2021
LZ1RF   0.00 лв. 57.90 лв. 57.90 лв. 2021
LZ1RSS   0.00 лв. 16.11 лв. 16.11 лв. 2021
LZ1SAM   0.00 лв. 12.42 лв. 12.42 лв. 2021
LZ1SDR   0.00 лв. 10.27 лв. 10.27 лв. 2021
LZ1SJ 0.238 3.33 лв. 16.18 лв. 12.85 лв. 2021
LZ1SMX   0.00 лв. 5.86 лв. 5.86 лв. 2021
LZ1SN   0.00 лв. 26.04 лв. 26.04 лв. 2021
LZ1SW   0.00 лв. 30.47 лв. 30.47 лв. 2021
LZ1TS   0.00 лв. 14.29 лв. 14.29 лв. 2021
LZ1TY 1.971 27.59 лв. 58.53 лв. 30.94 лв. 2021
LZ1UBO   0.00 лв. 51.53 лв. 51.53 лв. 2021
LZ1UH   0.00 лв. 9.60 лв. 9.60 лв. 2021
LZ1UQ   0.00 лв. 74.68 лв. 74.68 лв. 2021
LZ1US 0.041 0.57 лв. 3.58 лв. 3.01 лв. 2021
LZ1UU 0.323 4.52 лв. 4.52 лв. 0.00 лв. 2021
LZ1VB   0.00 лв. 4.38 лв. 4.38 лв. 2021
LZ1VC   0.00 лв. 4.08 лв. 4.08 лв. 2021
LZ1VCT   0.00 лв. 7.50 лв. 7.50 лв. 2021
LZ1VDK 0.512 7.17 лв. 10.03 лв. 2.86 лв. 2021
LZ1VDR   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ1VKD 1.553 21.74 лв. 44.32 лв. 22.58 лв. 2021
LZ1VPS   0.00 лв. 15.76 лв. 15.76 лв. 2021
LZ1VPV 0.040 0.56 лв. 15.54 лв. 14.98 лв. 2021
LZ1VR   0.00 лв. 13.53 лв. 13.53 лв. 2021
LZ1VS 0.646 9.04 лв. 23.85 лв. 14.81 лв. 2021
LZ1VT   0.00 лв. 8.00 лв. 8.00 лв. 2021
LZ1VVD   0.00 лв. 23.87 лв. 23.87 лв. 2021
LZ1WDX   0.00 лв. 21.91 лв. 21.91 лв. 2021
LZ1WF   0.00 лв. 11.16 лв. 11.16 лв. 2021
LZ1WG   0.00 лв. 9.20 лв. 9.20 лв. 2021 15
LZ1WH   0.00 лв. 11.67 лв. 11.67 лв. 2021
LZ1WR   0.00 лв. 5.68 лв. 5.68 лв. 2021
LZ1WU   0.00 лв. 4.20 лв. 4.20 лв. 2021
LZ1WV   0.00 лв. 17.61 лв. 17.61 лв. 2021
LZ1WX   0.00 лв. 1.19 лв. 1.19 лв. 2021
LZ1WYC   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ1XA   0.00 лв. 18.73 лв. 18.73 лв. 2021
LZ1XM 1.650 23.10 лв. 11.83 лв. -11.27 лв. 2021
LZ1XN 0.498 6.97 лв. 14.09 лв. 7.12 лв. 2021
LZ1XV 2.595 36.33 лв. 50.00 лв. 13.67 лв. 2021
LZ1YE 18.249 255.49 лв. 320.08 лв. 64.59 лв. 2021
LZ1YF 0.277 3.88 лв. 14.18 лв. 10.30 лв. 2021
LZ1YG   0.00 лв. 3.50 лв. 3.50 лв. 2021
LZ1YP   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ1YW   0.00 лв. 6.53 лв. 6.53 лв. 2021
LZ1ZAO   0.00 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 2021
LZ1ZB   0.00 лв. 49.72 лв. 49.72 лв. 2021
LZ1ZC   0.00 лв. 4.29 лв. 4.29 лв. 2021
LZ1ZJ   0.00 лв. 5.09 лв. 5.09 лв. 2021
LZ1ZM   0.00 лв. 22.80 лв. 22.80 лв. 2021
LZ1ZX   0.00 лв. 16.09 лв. 16.09 лв. 2021
LZ1ZYL/LZ1RT   0.00 лв. 25.48 лв. 25.48 лв. 2021
LZ2AB   0.00 лв. 17.45 лв. 17.45 лв. 2021
LZ2AE 0.051 0.71 лв. 9.48 лв. 8.77 лв. 2021
LZ2AES   0.00 лв. 19.47 лв. 19.47 лв. 2021
LZ2AF   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ2AG 1.754 24.56 лв. 35.71 лв. 11.15 лв. 2021
LZ2ALC 0.360 5.04 лв. 12.00 лв. 6.96 лв. 2021
LZ2AO/LZ2VU 0.157 2.20 лв. 14.20 лв. 12.00 лв. 2021
LZ2AP   0.00 лв. 0.23 лв. 0.23 лв. 2021
LZ2BA   0.00 лв. 22.62 лв. 22.62 лв. 2021
LZ2BE   0.00 лв. 52.06 лв. 52.06 лв. 2021
LZ2BGM   0.00 лв. 19.72 лв. 19.72 лв. 2021
LZ2BR   0.00 лв. 12.02 лв. 12.02 лв. 2021
LZ2BRT   0.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 2021
LZ2BU   0.00 лв. 5.65 лв. 5.65 лв. 2021
LZ2BV   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2CA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2CC   0.00 лв. 2.65 лв. 2.65 лв. 2021
LZ2CE   0.00 лв. 1.75 лв. 1.75 лв. 2021
LZ2CH 0.264 3.70 лв. 9.34 лв. 5.64 лв. 2021
LZ2CM   0.00 лв. 3.89 лв. 3.89 лв. 2021
LZ2CT   0.00 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 2021
LZ2CW   0.00 лв. 4.53 лв. 4.53 лв. 2021
LZ2DB   0.00 лв. 16.91 лв. 16.91 лв. 2021
LZ2DD   0.00 лв. 29.82 лв. 29.82 лв. 2021
LZ2DIM   0.00 лв. 16.30 лв. 16.30 лв. 2021
LZ2DK   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ2DO   0.00 лв. 20.32 лв. 20.32 лв. 2021
LZ2DS   0.00 лв. 3.07 лв. 3.07 лв. 2021
LZ2DZ   0.00 лв. 52.98 лв. 52.98 лв. 2021
LZ2EG   0.00 лв. 14.78 лв. 14.78 лв. 2021
LZ2EI   0.00 лв. 23.25 лв. 23.25 лв. 2021
LZ2FM   0.00 лв. 6.01 лв. 6.01 лв. 2021
LZ2FO 0.089 1.25 лв. 4.54 лв. 3.29 лв. 2021
LZ2FP 0.360 5.04 лв. 13.24 лв. 8.20 лв. 2021
LZ2FQ/LZ2FH   0.00 лв. 0.35 лв. 0.35 лв. 2021
LZ2FU   0.00 лв. 15.61 лв. 15.61 лв. 2021
LZ2FY/LZ2ZM   0.00 лв. 16.58 лв. 16.58 лв. 2021
LZ2GC   0.00 лв. 14.00 лв. 14.00 лв. 2021
LZ2GG   0.00 лв. 24.09 лв. 24.09 лв. 2021
LZ2GP   0.00 лв. 58.74 лв. 58.74 лв. 2021
LZ2GS   0.00 лв. 0.78 лв. 0.78 лв. 2021
LZ2GW   0.00 лв. 0.99 лв. 0.99 лв. 2021
LZ2HA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2HN 2.006 28.08 лв. 51.81 лв. 23.73 лв. 2021
LZ2HR   0.00 лв. 18.85 лв. 18.85 лв. 2021 -
LZ2HT 1.187 16.62 лв. 7.07 лв. -9.55 лв. 2021
LZ2IC   0.00 лв. 0.35 лв. 0.35 лв. 2021
LZ2II   0.00 лв. 19.95 лв. 19.95 лв. 2021
LZ2IL   0.00 лв. 2.44 лв. 2.44 лв. 2021
LZ2INP 0.486 6.80 лв. 36.80 лв. 30.00 лв. 2021
LZ2JA   0.00 лв. 20.84 лв. 20.84 лв. 2021
LZ2JB   0.00 лв. 5.36 лв. 5.36 лв. 2021
LZ2JE 1.154 16.16 лв. 67.79 лв. 51.63 лв. 2021
LZ2JF   0.00 лв. 5.50 лв. 5.50 лв. 2021
LZ2JK   0.00 лв. 0.21 лв. 0.21 лв. 2021
LZ2JR   0.00 лв. 33.89 лв. 33.89 лв. 2021
LZ2JU 0.243 3.40 лв. 13.37 лв. 9.97 лв. 2021
LZ2KV   0.00 лв. 6.45 лв. 6.45 лв. 2021
LZ2LC   0.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 2021
LZ2LE   0.00 лв. 46.06 лв. 46.06 лв. 2021
LZ2LH   0.00 лв. 19.32 лв. 19.32 лв. 2021
LZ2LK   0.00 лв. 1.05 лв. 1.05 лв. 2021
LZ2LP 2.281 31.93 лв. 48.84 лв. 16.91 лв. 2021
LZ2LT   0.00 лв. 4.85 лв. 4.85 лв. 2021
LZ2MAT 0.389 5.45 лв. 32.59 лв. 27.14 лв. 2021
LZ2MC   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ2MF   0.00 лв. 2.86 лв. 2.86 лв. 2021
LZ2MI/LZ2MR   0.00 лв. 1.57 лв. 1.57 лв. 2021
LZ2MP   0.00 лв. 7.23 лв. 7.23 лв. 2021
LZ2MVM 0.027 0.38 лв. 8.52 лв. 8.14 лв. 2021
LZ2MZM   0.00 лв. 10.25 лв. 10.25 лв. 2021
LZ2ND   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2NK   0.00 лв. 10.89 лв. 10.89 лв. 2021
LZ2NKM   0.00 лв. 8.32 лв. 8.32 лв. 2021
LZ2NM 0.017 0.24 лв. 10.64 лв. 10.40 лв. 2021
LZ2NSN   0.00 лв. 8.46 лв. 8.46 лв. 2021
LZ2NX   0.00 лв. 2.63 лв. 2.63 лв. 2021
LZ2OG   0.00 лв. 8.22 лв. 8.22 лв. 2021
LZ2OQ   0.00 лв. 11.87 лв. 11.87 лв. 2021
LZ2PB   0.00 лв. 1.51 лв. 1.51 лв. 2021
LZ2PEP 0.104 1.46 лв. 11.06 лв. 9.60 лв. 2021
LZ2PG   0.00 лв. 25.43 лв. 25.43 лв. 2021
LZ2PI   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ2PNS   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2PS   0.00 лв. 134.38 лв. 134.38 лв. 2021
LZ2QI   0.00 лв. 0.13 лв. 0.13 лв. 2021
LZ2QW   0.00 лв. 10.75 лв. 10.75 лв. 2021
LZ2RBB   0.00 лв. 10.90 лв. 10.90 лв. 2021
LZ2RKG   0.00 лв. 22.45 лв. 22.45 лв. 2021
LZ2RR   0.00 лв. 20.87 лв. 20.87 лв. 2021
LZ2RS 0.164 2.30 лв.   -2.30 лв. 2021
LZ2SE   0.00 лв. 14.80 лв. 14.80 лв. 2021
LZ2SEP   0.00 лв. 14.60 лв. 14.60 лв. 2021
LZ2SJ/LZ2KST   0.00 лв. 28.39 лв. 28.39 лв. 2021
LZ2SK   0.00 лв. 6.44 лв. 6.44 лв. 2021
LZ2SMX   0.00 лв. 8.17 лв. 8.17 лв. 2021
LZ2SO   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2021
LZ2SPD   0.00 лв. 12.00 лв. 12.00 лв. 2021
LZ2TT   0.00 лв. 3.15 лв. 3.15 лв. 2021
LZ2TV   0.00 лв. 40.00 лв. 40.00 лв. 2021
LZ2TW 0.300 4.20 лв. 58.55 лв. 54.35 лв. 2021
LZ2TWY   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ2UG   0.00 лв. 25.79 лв. 25.79 лв. 2021
LZ2UW 0.350 4.90 лв. 64.14 лв. 59.24 лв. 2021
LZ2VA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2VCG   0.00 лв. 13.00 лв. 13.00 лв. 2021
LZ2VO   0.00 лв. 31.15 лв. 31.15 лв. 2021
LZ2VP 20.126 281.76 лв. 261.61 лв. -20.15 лв. 2021
LZ2WNW   0.00 лв. 19.59 лв. 19.59 лв. 2021
LZ2WP   0.00 лв. 14.46 лв. 14.46 лв. 2021
LZ2WSG   0.00 лв. 0.75 лв. 0.75 лв. 2021
LZ2XF 1.642 22.99 лв. 29.19 лв. 6.20 лв. 2021
LZ2XKD   0.00 лв. 18.04 лв. 18.04 лв. 2021
LZ2XYZ 0.263 3.68 лв. 38.75 лв. 35.07 лв. 2021
LZ2YO 0.685 9.59 лв. 43.90 лв. 34.31 лв. 2021
LZ2ZA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ2ZD   0.00 лв. 18.88 лв. 18.88 лв. 2021
LZ2ZG   0.00 лв. 7.18 лв. 7.18 лв. 2021
LZ2ZR   0.00 лв. 6.23 лв. 6.23 лв. 2021
LZ2ZY   0.00 лв. 8.66 лв. 8.66 лв. 2021
LZ3AB   0.00 лв. 16.11 лв. 16.11 лв. 2021
LZ3BD   0.00 лв. 8.62 лв. 8.62 лв. 2021
LZ3BF   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ3BS   0.00 лв. 14.40 лв. 14.40 лв. 2021
LZ3BU   0.00 лв. 1.86 лв. 1.86 лв. 2021
LZ3CB   0.00 лв. 80.32 лв. 80.32 лв. 2021
LZ3CW   0.00 лв. 1.79 лв. 1.79 лв. 2021
LZ3DI 0.032 0.45 лв. 19.78 лв. 19.33 лв. 2021
LZ3DP 3.303 46.24 лв. 84.56 лв. 38.32 лв. 2021
LZ3DX 2.073 29.02 лв. 30.00 лв. 0.98 лв. 2021
LZ3FA 0.731 10.23 лв. 31.97 лв. 21.74 лв. 2021
LZ3FM   0.00 лв. 73.82 лв. 73.82 лв. 2021
LZ3FN 1.137 15.92 лв. 51.22 лв. 35.30 лв. 2021
LZ3FT   0.00 лв. 2.00 лв. 2.00 лв. 2021
LZ3GH   0.00 лв. 8.20 лв. 8.20 лв. 2021
LZ3GM   0.00 лв. 1.69 лв. 1.69 лв. 2021
LZ3HI   0.00 лв. 9.20 лв. 9.20 лв. 2021
LZ3IW   0.00 лв. 12.32 лв. 12.32 лв. 2021
LZ3KB   0.00 лв. 7.47 лв. 7.47 лв. 2021
LZ3LD   0.00 лв. 75.64 лв. 75.64 лв. 2021
LZ3NY   0.00 лв. 36.67 лв. 36.67 лв. 2021
LZ3OB 0.352 4.93 лв. 25.40 лв. 20.47 лв. 2021
LZ3PA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ3PZ   0.00 лв. 7.58 лв. 7.58 лв. 2021
LZ3QE 1.780 24.92 лв. 34.15 лв. 9.23 лв. 2021
LZ3QR   0.00 лв. 43.74 лв. 43.74 лв. 2021
LZ3RN   0.00 лв. 7.54 лв. 7.54 лв. 2021
LZ3SD   0.00 лв. 14.20 лв. 14.20 лв. 2021
LZ3SM 4.392 61.49 лв. 123.40 лв. 61.91 лв. 2021
LZ3SV   0.00 лв. 12.04 лв. 12.04 лв. 2021
LZ3UA   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2021
LZ3UP 0.026 0.36 лв. 20.00 лв. 19.64 лв. 2021
LZ3WK   0.00 лв. 0.85 лв. 0.85 лв. 2021
LZ3WU   0.00 лв. 3.60 лв. 3.60 лв. 2021
LZ3XM   0.00 лв. 36.69 лв. 36.69 лв. 2021
LZ3XT/LZ3BQ 2.383 33.36 лв. 38.69 лв. 5.33 лв. 2021
LZ3YM   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ3YV   0.00 лв. 1.38 лв. 1.38 лв. 2021
LZ3YY 10.383 145.36 лв. 184.59 лв. 39.23 лв. 2021
LZ3ZQ 0.160 2.24 лв. 8.97 лв. 6.73 лв. 2021
LZ3ZX   0.00 лв. 6.47 лв. 6.47 лв. 2021
LZ4AE 2.150 30.10 лв. 114.23 лв. 84.13 лв. 2021
LZ4AZ   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ4BF   0.00 лв. 26.87 лв. 26.87 лв. 2021
LZ4BU 0.607 8.50 лв. 8.50 лв. 0.00 лв. 2021
LZ4GL   0.00 лв. 59.29 лв. 59.29 лв. 2021
LZ4GU 0.240 3.36 лв. 37.91 лв. 34.55 лв. 2021
LZ4HN   0.00 лв. 12.83 лв. 12.83 лв. 2021
LZ4JD   0.00 лв. 18.13 лв. 18.13 лв. 2021
LZ4JH   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ4KK   0.00 лв. 8.39 лв. 8.39 лв. 2021
LZ4NS   0.00 лв. 5.67 лв. 5.67 лв. 2021
LZ4OC   0.00 лв. 17.93 лв. 17.93 лв. 2021
LZ4SC 0.054 0.76 лв. 7.30 лв. 6.54 лв. 2021
LZ4TL   0.00 лв. 4.09 лв. 4.09 лв. 2021
LZ4TU   0.00 лв. 17.25 лв. 17.25 лв. 2021
LZ4TX   0.00 лв. 12.78 лв. 12.78 лв. 2021
LZ4UX   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ4VM   0.00 лв. 4.99 лв. 4.99 лв. 2021
LZ5BB   0.00 лв. 4.33 лв. 4.33 лв. 2021
LZ5CA   0.00 лв. 12.22 лв. 12.22 лв. 2021
LZ5CO   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ5CT   0.00 лв. 20.32 лв. 20.32 лв. 2021
LZ5EO   0.00 лв. 28.30 лв. 28.30 лв. 2021
LZ5FD 0.391 5.47 лв. 28.45 лв. 22.98 лв. 2021
LZ5FF 0.138 1.93 лв. 4.67 лв. 2.74 лв. 2021
LZ5GM   0.00 лв. 9.84 лв. 9.84 лв. 2021
LZ5IL   0.00 лв. 2.63 лв. 2.63 лв. 2021
LZ5IY 0.225 3.15 лв. 30.01 лв. 26.86 лв. 2021
LZ5NA 0.419 5.87 лв. 15.13 лв. 9.26 лв. 2021
LZ5OH   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ5PL   0.00 лв. 14.12 лв. 14.12 лв. 2021
LZ5QD 0.627 8.78 лв. 14.23 лв. 5.45 лв. 2021
LZ5SF   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2021
LZ5SS   0.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 2021
LZ5TA   0.00 лв. 18.82 лв. 18.82 лв. 2021
LZ5TL   0.00 лв. 18.35 лв. 18.35 лв. 2021
LZ5UF   0.00 лв. 1.38 лв. 1.38 лв. 2021
LZ5VK   0.00 лв. 6.69 лв. 6.69 лв. 2021
LZ5WF   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2021
LZ5WV   0.00 лв. 12.15 лв. 12.15 лв. 2021
LZ5XQ   0.00 лв. 1.25 лв. 1.25 лв. 2021
LZ6DJ 0.152 2.13 лв. 0.74 лв. -1.39 лв. 2021
LZ6DX 0.103 1.44 лв. 3.55 лв. 2.11 лв. 2021
LZ7DD   0.00 лв. 16.65 лв. 16.65 лв. 2021
LZ7DF 0.053 0.74 лв. 16.16 лв. 15.42 лв. 2021
LZ7DL 3.900 54.60 лв. 60.86 лв. 6.26 лв. 2021
LZ7DP   0.00 лв. 32.48 лв. 32.48 лв. 2021
LZ7DX   0.00 лв. 20.54 лв. 20.54 лв. 2021
LZ7MM 0.232 3.25 лв. 50.00 лв. 46.75 лв. 2021
LZ7MT 0.436 6.10 лв. 13.05 лв. 6.95 лв. 2021
LZ7NT   0.00 лв. 19.52 лв. 19.52 лв. 2021
LZ7SB   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2021
LZ7VM   0.00 лв. 16.90 лв. 16.90 лв. 2021
LZ9W/LZ1KPO 1.705 23.87 лв. 45.68 лв. 21.81 лв. 2021