30.12.2022 Изпратени Дължима Налична Баланс Година
  килограми сума /лева/ сума /лева/    
           
LZ1CLA 0.141 1.97 лв.   -1.97 лв. 2014
LZ1COM 0.203 2.84 лв.   -2.84 лв. 2018
LZ2AVA 3.423 44.50 лв. 26.22 лв. -18.28 лв. 2009
LZ2CL 0.514 7.20 лв. 4.68 лв. -2.52 лв. 2013
LZ2CL 0.315 4.41 лв.   -4.41 лв. 2014
LZ2CL 0.339 4.75 лв.   -4.75 лв. 2015
LZ2CP 0.125 1.75 лв.   -1.75 лв. 2019
LZ5DD 0.769 10.77 лв. 6.57 лв. -4.20 лв. 2019
LZ6DJ 0.152 2.13 лв. 0.74 лв. -1.39 лв. 2021
YO3BL 1.750 24.50 лв. 0.06 лв. -24.44 лв. 2014
           
LZ1AA   0.00 лв. 26.42 лв. 26.42 лв. 2022
LZ1AEY   0.00 лв. 4.29 лв. 4.29 лв. 2022
LZ1AG/LZ1ZP   0.00 лв. 20.95 лв. 20.95 лв. 2022
LZ1ANA   0.00 лв. 2.49 лв. 2.49 лв. 2022
LZ1AU   0.00 лв. 13.15 лв. 13.15 лв. 2022
LZ1AX   0.00 лв. 9.71 лв. 9.71 лв. 2022
LZ1BBM   0.00 лв. 7.55 лв. 7.55 лв. 2022
LZ1BFR 10.967 175.47 лв. 70.55 лв. -104.92 лв. 2022
LZ1BJ 0.646 10.34 лв. 45.14 лв. 34.80 лв. 2022
LZ1BK   0.00 лв. 2.49 лв. 2.49 лв. 2022
LZ1BP   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ1BY   0.00 лв. 14.95 лв. 14.95 лв. 2022
LZ1CAR   0.00 лв. 0.43 лв. 0.43 лв. 2022
LZ1CC   0.00 лв. 1.86 лв. 1.86 лв. 2022
LZ1CKJ   0.00 лв. 4.61 лв. 4.61 лв. 2022
LZ1CLM 0.583 9.33 лв. 47.25 лв. 37.92 лв. 2022
LZ1CLR   0.00 лв. 8.59 лв. 8.59 лв. 2022
LZ1CM   0.00 лв. 58.27 лв. 58.27 лв. 2022
LZ1CRI   0.00 лв. 104.78 лв. 104.78 лв. 2022
LZ1CWK   0.00 лв. 5.74 лв. 5.74 лв. 2022
LZ1CYA   0.00 лв. 14.00 лв. 14.00 лв. 2022
LZ1DCD   0.00 лв. 25.19 лв. 25.19 лв. 2022
LZ1DJ   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2022
LZ1DM   0.00 лв. 27.89 лв. 27.89 лв. 2022
LZ1DO   0.00 лв. 3.45 лв. 3.45 лв. 2022
LZ1DOT   0.00 лв. 18.24 лв. 18.24 лв. 2022
LZ1DQ   0.00 лв. 15.48 лв. 15.48 лв. 2022
LZ1DRM   0.00 лв. 14.56 лв. 14.56 лв. 2022
LZ1DSZ   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2022
LZ1EDU/LZ1KAK   0.00 лв. 13.46 лв. 13.46 лв. 2022
LZ1EO   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ1EV   0.00 лв. 20.86 лв. 20.86 лв. 2022
LZ1FAX   0.00 лв. 5.77 лв. 5.77 лв. 2022
LZ1FG   0.00 лв. 26.63 лв. 26.63 лв. 2022
LZ1FH   0.00 лв. 5.29 лв. 5.29 лв. 2022
LZ1FI   0.00 лв. 2.74 лв. 2.74 лв. 2022
LZ1FIA   0.00 лв. 9.27 лв. 9.27 лв. 2022
LZ1FW   0.00 лв. 19.84 лв. 19.84 лв. 2022
LZ1FY   0.00 лв. 0.61 лв. 0.61 лв. 2022
LZ1GBY 0.366 5.86 лв. 22.17 лв. 16.31 лв. 2022
LZ1GC 0.043 0.69 лв. 5.17 лв. 4.48 лв. 2022
LZ1GE   0.00 лв. 4.83 лв. 4.83 лв. 2022
LZ1GG   0.00 лв. 48.14 лв. 48.14 лв. 2022
LZ1GHT   0.00 лв. 1.91 лв. 1.91 лв. 2022
LZ1GIS   0.00 лв. 26.05 лв. 26.05 лв. 2022
LZ1GJ   0.00 лв. 5.24 лв. 5.24 лв. 2022
LZ1GU 2.413 38.61 лв. 68.47 лв. 29.86 лв. 2022
LZ1HB   0.00 лв. 9.30 лв. 9.30 лв. 2022
LZ1HM   0.00 лв. 12.75 лв. 12.75 лв. 2022
LZ1HO 0.544 8.70 лв. 33.44 лв. 24.74 лв. 2022
LZ1HW 0.617 9.87 лв. 17.70 лв. 7.83 лв. 2022
LZ1IA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ1IF   0.00 лв. 11.04 лв. 11.04 лв. 2022
LZ1IIC   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ1IKY   0.00 лв. 71.82 лв. 71.82 лв. 2022
LZ1IN 0.349 5.58 лв. 10.67 лв. 5.09 лв. 2022
LZ1IQ   0.00 лв. 63.09 лв. 63.09 лв. 2022
LZ1IS   0.00 лв. 6.68 лв. 6.68 лв. 2022
LZ1IT   0.00 лв. 1.58 лв. 1.58 лв. 2022
LZ1IU   0.00 лв. 20.60 лв. 20.60 лв. 2022
LZ1IVB   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ1JH   0.00 лв. 18.89 лв. 18.89 лв. 2022
LZ1JL   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ1JP   0.00 лв. 9.22 лв. 9.22 лв. 2022
LZ1JZ 0.765 12.24 лв. 50.47 лв. 38.23 лв. 2022
LZ1KAU   0.00 лв. 72.80 лв. 72.80 лв. 2022
LZ1KCP 74.163 1 186.61 лв. 1 567.50 лв. 380.89 лв. 2022
LZ1KD   0.00 лв. 1.79 лв. 1.79 лв. 2022
LZ1KDP   0.00 лв. 13.28 лв. 13.28 лв. 2022
LZ1KG   0.00 лв. 6.41 лв. 6.41 лв. 2022
LZ1KH   0.00 лв. 2.33 лв. 2.33 лв. 2022
LZ1KK   0.00 лв. 6.52 лв. 6.52 лв. 2022
LZ1KKA   0.00 лв. 5.25 лв. 5.25 лв. 2022
LZ1KPW   0.00 лв. 4.82 лв. 4.82 лв. 2022
LZ1KQ   0.00 лв. 36.26 лв. 36.26 лв. 2022
LZ1KU   0.00 лв. 3.54 лв. 3.54 лв. 2022
LZ1KZ   0.00 лв. 27.65 лв. 27.65 лв. 2022
LZ1LE   0.00 лв. 1.85 лв. 1.85 лв. 2022
LZ1MC   0.00 лв. 38.90 лв. 38.90 лв. 2022
LZ1MDK   0.00 лв. 2.71 лв. 2.71 лв. 2022
LZ1MDU   0.00 лв. 5.34 лв. 5.34 лв. 2022
LZ1MFA   0.00 лв. 27.27 лв. 27.27 лв. 2022
LZ1MH 0.160 2.56 лв. 26.15 лв. 23.59 лв. 2022
LZ1MKN/LZ1AAT   0.00 лв. 10.07 лв. 10.07 лв. 2022
LZ1ML   0.00 лв. 1.22 лв. 1.22 лв. 2022
LZ1MP   0.00 лв. 9.55 лв. 9.55 лв. 2022
LZ1MR   0.00 лв. 0.03 лв. 0.03 лв. 2022
LZ1MS   0.00 лв. 52.28 лв. 52.28 лв. 2022
LZ1NA   0.00 лв. 2.05 лв. 2.05 лв. 2022
LZ1ND 0.079 1.26 лв. 5.79 лв. 4.53 лв. 2022
LZ1NG   0.00 лв. 19.75 лв. 19.75 лв. 2022
LZ1NJ   0.00 лв. 11.01 лв. 11.01 лв. 2022
LZ1NJS   0.00 лв. 40.00 лв. 40.00 лв. 2022
LZ1NK 0.885 14.16 лв. 8.56 лв. -5.60 лв. 2022
LZ1NP   0.00 лв. 7.59 лв. 7.59 лв. 2022
LZ1NPN   0.00 лв. 0.77 лв. 0.77 лв. 2022
LZ1NY   0.00 лв. 17.01 лв. 17.01 лв. 2022
LZ1NYK   0.00 лв. 2.40 лв. 2.40 лв. 2022
LZ1OA   0.00 лв. 5.18 лв. 5.18 лв. 2022
LZ1ON   0.00 лв. 8.77 лв. 8.77 лв. 2022
LZ1ONK   0.00 лв. 28.39 лв. 28.39 лв. 2022
LZ1OU   0.00 лв. 57.39 лв. 57.39 лв. 2022
LZ1PJ   0.00 лв. 39.91 лв. 39.91 лв. 2022
LZ1PM 0.095 1.52 лв. 19.99 лв. 18.47 лв. 2022
LZ1PMI   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ1PPL   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ1PPZ   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ1PRO   0.00 лв. 6.30 лв. 6.30 лв. 2022
LZ1PRT 3.845 53.83 лв. 34.07 лв. -19.76 лв. 2022
LZ1PRT 2.836 45.38 лв.   -45.38 лв. 2022
LZ1PSH   0.00 лв. 28.04 лв. 28.04 лв. 2022
LZ1PU   0.00 лв. 15.75 лв. 15.75 лв. 2022
LZ1QB   0.00 лв. 21.05 лв. 21.05 лв. 2022
LZ1QH   0.00 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 2022
LZ1QI   0.00 лв. 3.39 лв. 3.39 лв. 2022
LZ1QN 7.230 115.68 лв. 91.70 лв. -23.98 лв. 2022
LZ1QV   0.00 лв. 31.05 лв. 31.05 лв. 2022
LZ1QZ   0.00 лв. 32.56 лв. 32.56 лв. 2022
LZ1RA   0.00 лв. 18.66 лв. 18.66 лв. 2022
LZ1RAY   0.00 лв. 34.00 лв. 34.00 лв. 2022
LZ1RDD   0.00 лв. 4.28 лв. 4.28 лв. 2022
LZ1RE   0.00 лв. 11.27 лв. 11.27 лв. 2022
LZ1RF   0.00 лв. 57.90 лв. 57.90 лв. 2022
LZ1RSS   0.00 лв. 16.11 лв. 16.11 лв. 2022
LZ1SAM   0.00 лв. 12.42 лв. 12.42 лв. 2022
LZ1SDR   0.00 лв. 10.27 лв. 10.27 лв. 2022
LZ1SEN 0.147 2.35 лв. 10.00 лв. 7.65 лв. 2022
LZ1SJ   0.00 лв. 8.26 лв. 8.26 лв. 2022
LZ1SMX   0.00 лв. 5.86 лв. 5.86 лв. 2022
LZ1SN   0.00 лв. 26.04 лв. 26.04 лв. 2022
LZ1SW   0.00 лв. 30.47 лв. 30.47 лв. 2022
LZ1TS   0.00 лв. 14.29 лв. 14.29 лв. 2022
LZ1TY 0.952 15.23 лв. 30.94 лв. 15.71 лв. 2022
LZ1UBO   0.00 лв. 51.53 лв. 51.53 лв. 2022
LZ1UH   0.00 лв. 9.60 лв. 9.60 лв. 2022
LZ1UQ   0.00 лв. 74.68 лв. 74.68 лв. 2022
LZ1US 0.086 1.38 лв. 3.01 лв. 1.63 лв. 2022
LZ1UU   0.00 лв.   0.00 лв. 2022
LZ1VB   0.00 лв. 4.38 лв. 4.38 лв. 2022
LZ1VC   0.00 лв. 4.08 лв. 4.08 лв. 2022
LZ1VCT   0.00 лв. 17.50 лв. 17.50 лв. 2022
LZ1VDK   0.00 лв. 2.86 лв. 2.86 лв. 2022
LZ1VDR   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ1VKD 1.086 17.38 лв. 18.17 лв. 0.79 лв. 2022
LZ1VPS   0.00 лв. 15.76 лв. 15.76 лв. 2022
LZ1VPV   0.00 лв. 14.20 лв. 14.20 лв. 2022
LZ1VR 0.284 4.54 лв. 13.53 лв. 8.99 лв. 2022
LZ1VS   0.00 лв. 14.81 лв. 14.81 лв. 2022
LZ1VT   0.00 лв. 8.00 лв. 8.00 лв. 2022
LZ1VVD   0.00 лв. 23.87 лв. 23.87 лв. 2022
LZ1WDX   0.00 лв. 21.91 лв. 21.91 лв. 2022
LZ1WF   0.00 лв. 11.16 лв. 11.16 лв. 2022
LZ1WG   0.00 лв. 9.20 лв. 9.20 лв. 2022
LZ1WH   0.00 лв. 11.67 лв. 11.67 лв. 2022
LZ1WR   0.00 лв. 5.68 лв. 5.68 лв. 2022
LZ1WU   0.00 лв. 4.20 лв. 4.20 лв. 2022
LZ1WV   0.00 лв. 17.61 лв. 17.61 лв. 2022
LZ1WX   0.00 лв. 1.19 лв. 1.19 лв. 2022
LZ1XA   0.00 лв. 18.73 лв. 18.73 лв. 2022
LZ1XM   0.00 лв. 35.74 лв. 35.74 лв. 2022
LZ1XN   0.00 лв. 2.44 лв. 2.44 лв. 2022
LZ1XV 1.021 14.29 лв. 13.67 лв. -0.62 лв. 2022
LZ1XV 0.716 11.46 лв.   -11.46 лв. 2022
LZ1YE   0.00 лв. 48.88 лв. 48.88 лв. 2022
LZ1YF   0.00 лв. 23.83 лв. 23.83 лв. 2022
LZ1YP   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ1YW   0.00 лв. 6.53 лв. 6.53 лв. 2022
LZ1ZAO   0.00 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 2022
LZ1ZB   0.00 лв. 49.72 лв. 49.72 лв. 2022
LZ1ZC   0.00 лв. 4.29 лв. 4.29 лв. 2022
LZ1ZF 3.211 51.38 лв. 87.96 лв. 36.58 лв. 2022
LZ1ZJ   0.00 лв. 5.09 лв. 5.09 лв. 2022
LZ1ZM   0.00 лв. 22.80 лв. 22.80 лв. 2022
LZ1ZX   0.00 лв. 16.09 лв. 16.09 лв. 2022
LZ1ZYL/LZ1RT   0.00 лв. 14.15 лв. 14.15 лв. 2022
           
LZ2AB   0.00 лв. 17.45 лв. 17.45 лв. 2022
LZ2AES   0.00 лв. 19.47 лв. 19.47 лв. 2022
LZ2AF   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ2AG 0.373 5.97 лв. 15.29 лв. 9.32 лв. 2022
LZ2ALC   0.00 лв. 14.90 лв. 14.90 лв. 2022
LZ2AO/LZ2VU   0.00 лв. 8.71 лв. 8.71 лв. 2022
LZ2AP   0.00 лв. 0.23 лв. 0.23 лв. 2022
LZ2BA   0.00 лв. 22.62 лв. 22.62 лв. 2022
LZ2BE   0.00 лв. 52.06 лв. 52.06 лв. 2022
LZ2BGM   0.00 лв. 19.72 лв. 19.72 лв. 2022
LZ2BR   0.00 лв. 12.02 лв. 12.02 лв. 2022
LZ2BRT   0.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 2022
LZ2BU   0.00 лв. 5.65 лв. 5.65 лв. 2022
LZ2BV   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ2CA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ2CC   0.00 лв. 2.65 лв. 2.65 лв. 2022
LZ2CE   0.00 лв. 1.75 лв. 1.75 лв. 2022
LZ2CH   0.00 лв. 5.64 лв. 5.64 лв. 2022
LZ2CM   0.00 лв. 3.89 лв. 3.89 лв. 2022
LZ2CT   0.00 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 2022
LZ2CW   0.00 лв. 4.53 лв. 4.53 лв. 2022
LZ2DB   0.00 лв. 16.91 лв. 16.91 лв. 2022
LZ2DD   0.00 лв. 29.82 лв. 29.82 лв. 2022
LZ2DF   0.00 лв. 7.27 лв. 7.27 лв. 2022
LZ2DIM   0.00 лв. 16.30 лв. 16.30 лв. 2022
LZ2DK   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ2DO   0.00 лв. 20.32 лв. 20.32 лв. 2022
LZ2DS   0.00 лв. 3.07 лв. 3.07 лв. 2022
LZ2EG   0.00 лв. 14.78 лв. 14.78 лв. 2022
LZ2EI   0.00 лв. 23.25 лв. 23.25 лв. 2022
LZ2FM   0.00 лв. 6.01 лв. 6.01 лв. 2022
LZ2FO   0.00 лв. 3.29 лв. 3.29 лв. 2022
LZ2FP   0.00 лв. 5.69 лв. 5.69 лв. 2022
LZ2FQ/LZ2FH   0.00 лв. 0.35 лв. 0.35 лв. 2022
LZ2FU   0.00 лв. 15.61 лв. 15.61 лв. 2022
LZ2GC   0.00 лв. 14.00 лв. 14.00 лв. 2022
LZ2GG   0.00 лв. 24.09 лв. 24.09 лв. 2022
LZ2GP   0.00 лв. 58.74 лв. 58.74 лв. 2022
LZ2GS   0.00 лв. 0.78 лв. 0.78 лв. 2022
LZ2HA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ2HN   0.00 лв. 23.73 лв. 23.73 лв. 2022
LZ2HT 0.345 5.52 лв. 16.45 лв. 10.93 лв. 2022
LZ2IC   0.00 лв. 0.35 лв. 0.35 лв. 2022
LZ2II   0.00 лв. 19.95 лв. 19.95 лв. 2022
LZ2IL   0.00 лв. 2.44 лв. 2.44 лв. 2022
LZ2INP   0.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 2022
LZ2JA   0.00 лв. 20.66 лв. 20.66 лв. 2022
LZ2JB   0.00 лв. 5.36 лв. 5.36 лв. 2022
LZ2JE 0.350 5.60 лв. 39.90 лв. 34.30 лв. 2022
LZ2JF   0.00 лв. 5.50 лв. 5.50 лв. 2022
LZ2JK   0.00 лв. 0.21 лв. 0.21 лв. 2022
LZ2JR 0.159 2.54 лв. 34.63 лв. 32.09 лв. 2022
LZ2JU   0.00 лв. 9.97 лв. 9.97 лв. 2022
LZ2KV   0.00 лв. 6.45 лв. 6.45 лв. 2022
LZ2LC   0.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 2022
LZ2LE   0.00 лв. 46.06 лв. 46.06 лв. 2022
LZ2LG   0.00 лв. 11.76 лв. 11.76 лв. 2022
LZ2LH   0.00 лв. 19.32 лв. 19.32 лв. 2022
LZ2LK   0.00 лв. 1.05 лв. 1.05 лв. 2022
LZ2LP 0.454 7.26 лв. 37.90 лв. 30.64 лв. 2022
LZ2LT   0.00 лв. 4.85 лв. 4.85 лв. 2022
LZ2MAT   0.00 лв. 27.14 лв. 27.14 лв. 2022
LZ2MC   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ2MF   0.00 лв. 2.86 лв. 2.86 лв. 2022
LZ2MI/LZ2MR   0.00 лв. 1.57 лв. 1.57 лв. 2022
LZ2MP   0.00 лв. 7.23 лв. 7.23 лв. 2022
LZ2MVM   0.00 лв. 8.14 лв. 8.14 лв. 2022
LZ2NK   0.00 лв. 10.89 лв. 10.89 лв. 2022
LZ2NKM   0.00 лв. 8.32 лв. 8.32 лв. 2022
LZ2NM   0.00 лв. 10.40 лв. 10.40 лв. 2022
LZ2NSN   0.00 лв. 8.46 лв. 8.46 лв. 2022
LZ2NX   0.00 лв. 2.63 лв. 2.63 лв. 2022
LZ2OG   0.00 лв. 8.22 лв. 8.22 лв. 2022
LZ2OQ   0.00 лв. 11.87 лв. 11.87 лв. 2022
LZ2PB   0.00 лв. 1.51 лв. 1.51 лв. 2022
LZ2PEP   0.00 лв. 7.71 лв. 7.71 лв. 2022
LZ2PG   0.00 лв. 25.43 лв. 25.43 лв. 2022
LZ2PI   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ2PNS   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ2PS   0.00 лв. 134.38 лв. 134.38 лв. 2022
LZ2QI   0.00 лв. 0.13 лв. 0.13 лв. 2022
LZ2QW   0.00 лв. 10.75 лв. 10.75 лв. 2022
LZ2RBB   0.00 лв. 10.90 лв. 10.90 лв. 2022
LZ2RKG   0.00 лв. 22.45 лв. 22.45 лв. 2022
LZ2RR   0.00 лв. 20.87 лв. 20.87 лв. 2022
LZ2SE   0.00 лв. 14.80 лв. 14.80 лв. 2022
LZ2SEP   0.00 лв. 61.74 лв. 61.74 лв. 2022
LZ2SJ/LZ2KST   0.00 лв. 28.39 лв. 28.39 лв. 2022
LZ2SK   0.00 лв. 6.44 лв. 6.44 лв. 2022
LZ2SMX   0.00 лв. 8.17 лв. 8.17 лв. 2022
LZ2SO   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2022
LZ2SPD   0.00 лв. 12.00 лв. 12.00 лв. 2022
LZ2TT   0.00 лв. 3.15 лв. 3.15 лв. 2022
LZ2TV   0.00 лв. 40.00 лв. 40.00 лв. 2022
LZ2TWY   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ2UG   0.00 лв. 25.79 лв. 25.79 лв. 2022
LZ2UW 0.627 10.03 лв. 59.24 лв. 49.21 лв. 2022
LZ2VA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ2VCG   0.00 лв. 13.00 лв. 13.00 лв. 2022
LZ2VO   0.00 лв. 31.15 лв. 31.15 лв. 2022
LZ2VP 4.830 77.28 лв. 79.85 лв. 2.57 лв. 2022
LZ2VP   0.00 лв. 25.12 лв. 25.12 лв. 2022
LZ2VP   0.00 лв. 25.12 лв. 25.12 лв. 2022
LZ2VP 2.677 42.83 лв. 75.12 лв. 32.29 лв. 2022
LZ2WNW   0.00 лв. 19.59 лв. 19.59 лв. 2022
LZ2WP   0.00 лв. 14.46 лв. 14.46 лв. 2022
LZ2WSG   0.00 лв. 0.75 лв. 0.75 лв. 2022
LZ2XF 0.534 8.54 лв. 24.90 лв. 16.36 лв. 2022
LZ2XKD   0.00 лв. 18.04 лв. 18.04 лв. 2022
LZ2XYZ   0.00 лв. 35.07 лв. 35.07 лв. 2022
LZ2YO   0.00 лв. 30.46 лв. 30.46 лв. 2022
LZ2ZA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ2ZD   0.00 лв. 18.88 лв. 18.88 лв. 2022
LZ2ZG   0.00 лв. 7.18 лв. 7.18 лв. 2022
LZ2ZM   0.00 лв. 16.58 лв. 16.58 лв. 2022
LZ2ZR   0.00 лв. 6.23 лв. 6.23 лв. 2022
LZ2ZY   0.00 лв. 8.66 лв. 8.66 лв. 2022
           
LZ3AB   0.00 лв. 16.11 лв. 16.11 лв. 2022
LZ3AN   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ3BD   0.00 лв. 8.62 лв. 8.62 лв. 2022
LZ3BF   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ3BS   0.00 лв. 11.56 лв. 11.56 лв. 2022
LZ3BU   0.00 лв. 1.86 лв. 1.86 лв. 2022
LZ3CB   0.00 лв. 80.32 лв. 80.32 лв. 2022
LZ3CW   0.00 лв. 1.79 лв. 1.79 лв. 2022
LZ3DI   0.00 лв. 19.33 лв. 19.33 лв. 2022
LZ3DP   0.00 лв. 30.69 лв. 30.69 лв. 2022
LZ3DX 0.407 6.51 лв. 10.98 лв. 4.47 лв. 2022
LZ3FA   0.00 лв. 21.74 лв. 21.74 лв. 2022
LZ3FM   0.00 лв. 73.82 лв. 73.82 лв. 2022
LZ3FN 0.501 8.02 лв. 22.81 лв. 14.79 лв. 2022
LZ3FT   0.00 лв. 2.00 лв. 2.00 лв. 2022
LZ3GH   0.00 лв. 8.20 лв. 8.20 лв. 2022
LZ3HI   0.00 лв. 9.20 лв. 9.20 лв. 2022
LZ3IW   0.00 лв. 12.32 лв. 12.32 лв. 2022
LZ3KB   0.00 лв. 10.15 лв. 10.15 лв. 2022
LZ3NY   0.00 лв. 36.67 лв. 36.67 лв. 2022
LZ3OB   0.00 лв. 20.47 лв. 20.47 лв. 2022
LZ3PA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ3PZ   0.00 лв. 5.93 лв. 5.93 лв. 2022
LZ3QE 0.936 14.98 лв. 29.23 лв. 14.25 лв. 2022
LZ3QR   0.00 лв. 43.74 лв. 43.74 лв. 2022
LZ3RN   0.00 лв. 16.28 лв. 16.28 лв. 2022
LZ3SD   0.00 лв. 14.20 лв. 14.20 лв. 2022
LZ3SM 0.653 10.45 лв. 88.60 лв. 78.15 лв. 2022
LZ3SU   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2022
LZ3SV   0.00 лв. 11.09 лв. 11.09 лв. 2022
LZ3UA   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2022
LZ3UM   0.00 лв. 8.67 лв. 8.67 лв. 2022
LZ3UP 0.020 0.32 лв. 19.64 лв. 19.32 лв. 2022
LZ3WK   0.00 лв. 0.85 лв. 0.85 лв. 2022
LZ3WU   0.00 лв. 3.60 лв. 3.60 лв. 2022
LZ3XM   0.00 лв. 36.69 лв. 36.69 лв. 2022
LZ3XT/LZ3BQ   0.00 лв. 10.28 лв. 10.28 лв. 2022
LZ3YM   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ3YY   0.00 лв. 65.74 лв. 65.74 лв. 2022
LZ3ZQ   0.00 лв. 5.57 лв. 5.57 лв. 2022
LZ3ZX   0.00 лв. 6.47 лв. 6.47 лв. 2022
           
LZ4AE   0.00 лв. 84.13 лв. 84.13 лв. 2022
LZ4AZ   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ4BF   0.00 лв. 26.87 лв. 26.87 лв. 2022
LZ4BU 0.127 2.03 лв. 2.03 лв. 0.00 лв. 2022
LZ4GL   0.00 лв. 59.29 лв. 59.29 лв. 2022
LZ4GU 0.157 2.51 лв. 67.56 лв. 65.05 лв. 2022
LZ4HN   0.00 лв. 12.83 лв. 12.83 лв. 2022
LZ4JD   0.00 лв. 18.13 лв. 18.13 лв. 2022
LZ4JH   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ4KK   0.00 лв. 8.39 лв. 8.39 лв. 2022
LZ4NS   0.00 лв. 5.67 лв. 5.67 лв. 2022
LZ4OC   0.00 лв. 17.93 лв. 17.93 лв. 2022
LZ4SC   0.00 лв. 6.54 лв. 6.54 лв. 2022
LZ4TL   0.00 лв. 4.09 лв. 4.09 лв. 2022
LZ4TU   0.00 лв. 17.25 лв. 17.25 лв. 2022
LZ4TX   0.00 лв. 12.78 лв. 12.78 лв. 2022
LZ4UX   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ4VM   0.00 лв. 4.99 лв. 4.99 лв. 2022
           
LZ5BB 1.207 19.31 лв. 31.73 лв. 12.42 лв. 2022
LZ5CA   0.00 лв. 12.22 лв. 12.22 лв. 2022
LZ5CO   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ5CT   0.00 лв. 20.32 лв. 20.32 лв. 2022
LZ5EO   0.00 лв. 28.30 лв. 28.30 лв. 2022
LZ5FD   0.00 лв. 21.72 лв. 21.72 лв. 2022
LZ5FF 0.010 0.16 лв. 2.32 лв. 2.16 лв. 2022
LZ5GM   0.00 лв. 9.84 лв. 9.84 лв. 2022
LZ5IL   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2022
LZ5IY 0.020 0.32 лв. 26.86 лв. 26.54 лв. 2022
LZ5NA   0.00 лв. 6.94 лв. 6.94 лв. 2022
LZ5OH   0.00 лв. 18.43 лв. 18.43 лв. 2022
LZ5PL   0.00 лв. 11.71 лв. 11.71 лв. 2022
LZ5QD   0.00 лв. 3.49 лв. 3.49 лв. 2022
LZ5SF   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2022
LZ5SS   0.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 2022
LZ5TA   0.00 лв. 18.82 лв. 18.82 лв. 2022
LZ5TL   0.00 лв. 18.35 лв. 18.35 лв. 2022
LZ5UF   0.00 лв. 1.38 лв. 1.38 лв. 2022
LZ5VK   0.00 лв. 6.69 лв. 6.69 лв. 2022
LZ5WF   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2022
LZ5WV   0.00 лв. 12.15 лв. 12.15 лв. 2022
LZ5XQ   0.00 лв. 1.25 лв. 1.25 лв. 2022
           
LZ6DJ 0.237 3.79 лв.   -3.79 лв. 2022
LZ6DX 0.125 2.00 лв. 1.41 лв. -0.59 лв. 2022
           
LZ7DD   0.00 лв. 16.65 лв. 16.65 лв. 2022
LZ7DF 0.135 2.16 лв. 15.42 лв. 13.26 лв. 2022
LZ7DL 0.809 12.94 лв. 26.84 лв. 13.90 лв. 2022
LZ7DP   0.00 лв. 32.48 лв. 32.48 лв. 2022
LZ7DX   0.00 лв. 19.95 лв. 19.95 лв. 2022
LZ7MM   0.00 лв. 43.50 лв. 43.50 лв. 2022
LZ7MT 0.162 2.59 лв. 25.10 лв. 22.51 лв. 2022
LZ7NT   0.00 лв. 19.52 лв. 19.52 лв. 2022
LZ7SB   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2022
LZ7VM   0.00 лв. 16.90 лв. 16.90 лв. 2022
LZ7VV 0.132 2.11 лв. 0.10 лв. -2.01 лв. 2022
           
LZ9MM   0.00 лв. 1.69 лв. 1.69 лв. 2022
LZ9W/LZ1KPO 1.259 20.14 лв. 45.52 лв. 25.38 лв. 2022