30.12.2023 Изпратени Дължима Налична Баланс Година
  килограми сума /лева/ сума /лева/    
           
LZ1CLA 0.141 1.97 лв.   -1.97 лв. 2014
LZ1COM 0.203 2.84 лв.   -2.84 лв. 2018
LZ2AVA 3.423 44.50 лв. 26.22 лв. -18.28 лв. 2009
LZ2CL 0.514 7.20 лв. 4.68 лв. -2.52 лв. 2013
LZ2CL 0.315 4.41 лв.   -4.41 лв. 2014
LZ2CL 0.339 4.75 лв.   -4.75 лв. 2015
LZ2CP 0.125 1.75 лв.   -1.75 лв. 2019
LZ5DD 0.769 10.77 лв. 6.57 лв. -4.20 лв. 2019
YO3BL 1.750 24.50 лв. 0.06 лв. -24.44 лв. 2014
           
LZ1AA   0.00 лв. 26.42 лв. 26.42 лв. 2023
LZ1AEY 0.591 9.46 лв. 9.29 лв. -0.17 лв. 2023
LZ1AG/LZ1ZP 0.567 9.07 лв. 20.95 лв. 11.88 лв. 2023
LZ1ANA   0.00 лв. 2.49 лв. 2.49 лв. 2023
LZ1AU   0.00 лв. 13.15 лв. 13.15 лв. 2023
LZ1AX   0.00 лв. 9.71 лв. 9.71 лв. 2023
LZ1BBM   0.00 лв. 7.55 лв. 7.55 лв. 2023
LZ1BFR 9.005 144.08 лв. 154.00 лв. 9.92 лв. 2023
LZ1BIM   0.00 лв. 16.00 лв. 16.00 лв. 2023
LZ1BJ 1.241 19.86 лв. 44.80 лв. 24.94 лв. 2023
LZ1BK   0.00 лв. 2.49 лв. 2.49 лв. 2023
LZ1BO   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ1BP   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ1BY   0.00 лв. 14.95 лв. 14.95 лв. 2023
LZ1CC   0.00 лв. 1.86 лв. 1.86 лв. 2023
LZ1CKJ   0.00 лв. 4.61 лв. 4.61 лв. 2023
LZ1CLM   0.00 лв. 37.92 лв. 37.92 лв. 2023
LZ1CLR   0.00 лв. 8.59 лв. 8.59 лв. 2023
LZ1CRI 6.038 96.61 лв. 104.78 лв. 8.17 лв. 2023
LZ1CWK 0.229 3.66 лв. 10.64 лв. 6.98 лв. 2023
LZ1CYA   0.00 лв. 14.00 лв. 14.00 лв. 2023
LZ1DCD   0.00 лв. 25.19 лв. 25.19 лв. 2023
LZ1DJ 0.012 0.19 лв. 0.19 лв. 0.00 лв. 2023
LZ1DM 3.711 59.38 лв. 27.89 лв. -31.49 лв. 2023
LZ1DO 0.079 1.26 лв. 3.45 лв. 2.19 лв. 2023
LZ1DOT   0.00 лв. 18.24 лв. 18.24 лв. 2023
LZ1DQ   0.00 лв. 15.48 лв. 15.48 лв. 2023
LZ1DRM   0.00 лв. 14.56 лв. 14.56 лв. 2023
LZ1DSZ   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2023
LZ1EDU/LZ1KAK 0.317 5.07 лв. 13.46 лв. 8.39 лв. 2023
LZ1EV   0.00 лв. 20.86 лв. 20.86 лв. 2023
LZ1FA   0.00 лв. 3.90 лв. 3.90 лв. 2023
LZ1FAX   0.00 лв. 5.77 лв. 5.77 лв. 2023
LZ1FG   0.00 лв. 26.63 лв. 26.63 лв. 2023
LZ1FH   0.00 лв. 5.29 лв. 5.29 лв. 2023
LZ1FIA   0.00 лв. 9.27 лв. 9.27 лв. 2023
LZ1FW   0.00 лв. 19.84 лв. 19.84 лв. 2023
LZ1FY   0.00 лв. 0.61 лв. 0.61 лв. 2023
LZ1GBY 0.145 2.32 лв. 16.31 лв. 13.99 лв. 2023
LZ1GC 4.817 77.07 лв. 104.48 лв. 27.41 лв. 2023
LZ1GE   0.00 лв. 4.83 лв. 4.83 лв. 2023
LZ1GG   0.00 лв. 48.14 лв. 48.14 лв. 2023
LZ1GHT 0.261 4.18 лв. 21.91 лв. 17.73 лв. 2023
LZ1GIS   0.00 лв. 26.05 лв. 26.05 лв. 2023
LZ1GJ   0.00 лв. 5.24 лв. 5.24 лв. 2023
LZ1GU 2.832 45.31 лв. 79.86 лв. 34.55 лв. 2023
LZ1HB   0.00 лв. 9.30 лв. 9.30 лв. 2023
LZ1HM   0.00 лв. 12.75 лв. 12.75 лв. 2023
LZ1HO   0.00 лв. 24.74 лв. 24.74 лв. 2023
LZ1IA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ1IF   0.00 лв. 11.04 лв. 11.04 лв. 2023
LZ1IIC   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ1IKY   0.00 лв. 71.82 лв. 71.82 лв. 2023
LZ1IN 0.166 2.66 лв. 5.09 лв. 2.43 лв. 2023
LZ1IQ   0.00 лв. 63.09 лв. 63.09 лв. 2023
LZ1IT   0.00 лв. 1.58 лв. 1.58 лв. 2023
LZ1IU   0.00 лв. 20.60 лв. 20.60 лв. 2023
LZ1IVB   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ1JH   0.00 лв. 18.89 лв. 18.89 лв. 2023
LZ1JL   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ1JP 0.119 1.90 лв. 9.22 лв. 7.32 лв. 2023
LZ1JZ 1.490 23.84 лв. 38.23 лв. 14.39 лв. 2023
LZ1KAU   0.00 лв. 72.80 лв. 72.80 лв. 2023
LZ1KCP 186.796 2 801.94 лв. 2 800.89 лв. -1.05 лв. 2023
LZ1KD   0.00 лв. 1.79 лв. 1.79 лв. 2023
LZ1KDP   0.00 лв. 13.28 лв. 13.28 лв. 2023
LZ1KG   0.00 лв. 6.41 лв. 6.41 лв. 2023
LZ1KH   0.00 лв. 2.33 лв. 2.33 лв. 2023
LZ1KK 0.957 15.31 лв. 21.52 лв. 6.21 лв. 2023
LZ1KKA   0.00 лв. 5.25 лв. 5.25 лв. 2023
LZ1KPW   0.00 лв. 4.82 лв. 4.82 лв. 2023
LZ1KQ   0.00 лв. 36.26 лв. 36.26 лв. 2023
LZ1KU   0.00 лв. 3.54 лв. 3.54 лв. 2023
LZ1KZ   0.00 лв. 27.65 лв. 27.65 лв. 2023
LZ1LE   0.00 лв. 1.85 лв. 1.85 лв. 2023
LZ1MC 0.271 4.34 лв. 38.90 лв. 34.56 лв. 2023
LZ1MDK   0.00 лв. 2.71 лв. 2.71 лв. 2023
LZ1MDU   0.00 лв. 5.34 лв. 5.34 лв. 2023
LZ1MFA   0.00 лв. 27.27 лв. 27.27 лв. 2023
LZ1MH 0.164 2.62 лв. 23.59 лв. 20.97 лв. 2023
LZ1MKN/LZ1AAT   0.00 лв. 10.07 лв. 10.07 лв. 2023
LZ1ML   0.00 лв. 1.22 лв. 1.22 лв. 2023
LZ1MNW 0.134 2.14 лв. 25.00 лв. 22.86 лв. 2023
LZ1MP   0.00 лв. 9.55 лв. 9.55 лв. 2023
LZ1MR   0.00 лв. 0.03 лв. 0.03 лв. 2023
LZ1MS 0.448 7.17 лв. 72.28 лв. 65.11 лв. 2023
LZ1NA   0.00 лв. 2.05 лв. 2.05 лв. 2023
LZ1ND 0.099 1.58 лв. 4.53 лв. 2.95 лв. 2023
LZ1NG   0.00 лв. 19.75 лв. 19.75 лв. 2023
LZ1NJ 0.122 1.95 лв. 16.01 лв. 14.06 лв. 2023
LZ1NJS   0.00 лв. 40.00 лв. 40.00 лв. 2023
LZ1NK 1.889 30.22 лв. 44.40 лв. 14.18 лв. 2023
LZ1NP   0.00 лв. 7.59 лв. 7.59 лв. 2023
LZ1NPN   0.00 лв. 0.77 лв. 0.77 лв. 2023
LZ1NY   0.00 лв. 75.28 лв. 75.28 лв. 2023
LZ1NYK   0.00 лв. 2.40 лв. 2.40 лв. 2023
LZ1OA   0.00 лв. 5.18 лв. 5.18 лв. 2023
LZ1ON 0.009 0.14 лв. 8.77 лв. 8.63 лв. 2023
LZ1ONK   0.00 лв. 28.39 лв. 28.39 лв. 2023
LZ1OPM 0.205 3.28 лв. 10.00 лв. 6.72 лв. 2023
LZ1OU   0.00 лв. 57.39 лв. 57.39 лв. 2023
LZ1PJ   0.00 лв. 39.91 лв. 39.91 лв. 2023
LZ1PM 0.097 1.55 лв. 18.47 лв. 16.92 лв. 2023
LZ1PMI   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ1PPL   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ1PPZ   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ1PRO   0.00 лв. 6.30 лв. 6.30 лв. 2023
LZ1PRT 3.845 53.83 лв. 34.07 лв. -19.76 лв. 2022
LZ1PRT 2.836 45.38 лв.   -45.38 лв. 2022
LZ1PSH   0.00 лв. 28.04 лв. 28.04 лв. 2023
LZ1PU   0.00 лв. 15.75 лв. 15.75 лв. 2023
LZ1QB   0.00 лв. 21.05 лв. 21.05 лв. 2023
LZ1QH   0.00 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 2023
LZ1QI   0.00 лв. 3.39 лв. 3.39 лв. 2023
LZ1QN 5.414 86.62 лв. 86.62 лв. 0.00 лв. 2023
LZ1QV   0.00 лв. 31.05 лв. 31.05 лв. 2023
LZ1QZ   0.00 лв. 32.56 лв. 32.56 лв. 2023
LZ1RA   0.00 лв. 18.66 лв. 18.66 лв. 2023
LZ1RAY   0.00 лв. 34.00 лв. 34.00 лв. 2023
LZ1RDD   0.00 лв. 4.28 лв. 4.28 лв. 2023
LZ1RE   0.00 лв. 11.27 лв. 11.27 лв. 2023
LZ1RF   0.00 лв. 57.90 лв. 57.90 лв. 2023
LZ1RSS   0.00 лв. 16.11 лв. 16.11 лв. 2023
LZ1RT/LZ1ZYL 0.439 7.02 лв. 64.15 лв. 57.13 лв. 2023
LZ1SAM   0.00 лв. 12.42 лв. 12.42 лв. 2023
LZ1SDR   0.00 лв. 10.27 лв. 10.27 лв. 2023
LZ1SEN 0.003 0.05 лв. 7.65 лв. 7.60 лв. 2023
LZ1SJ 0.547 8.75 лв. 8.26 лв. -0.49 лв. 2023
LZ1SMX   0.00 лв. 5.86 лв. 5.86 лв. 2023
LZ1SN   0.00 лв. 26.04 лв. 26.04 лв. 2023
LZ1SW   0.00 лв. 30.47 лв. 30.47 лв. 2023
LZ1TS   0.00 лв. 14.29 лв. 14.29 лв. 2023
LZ1TY 1.149 18.38 лв. 65.71 лв. 47.33 лв. 2023
LZ1UBO   0.00 лв. 51.53 лв. 51.53 лв. 2023
LZ1UH   0.00 лв. 9.60 лв. 9.60 лв. 2023
LZ1UQ   0.00 лв. 74.68 лв. 74.68 лв. 2023
LZ1US 0.099 1.58 лв. 1.63 лв. 0.05 лв. 2023
LZ1UU 0.281 4.50 лв. 5.00 лв. 0.50 лв. 2023
LZ1VB   0.00 лв. 4.38 лв. 4.38 лв. 2023
LZ1VC   0.00 лв. 4.08 лв. 4.08 лв. 2023
LZ1VCT   0.00 лв. 17.50 лв. 17.50 лв. 2023
LZ1VDK   0.00 лв. 2.86 лв. 2.86 лв. 2023
LZ1VDR   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ1VKD 1.203 19.25 лв. 25.79 лв. 6.54 лв. 2023
LZ1VPS   0.00 лв. 15.76 лв. 15.76 лв. 2023
LZ1VPV 0.047 0.75 лв. 14.20 лв. 13.45 лв. 2023
LZ1VR 0.080 1.28 лв. 8.99 лв. 7.71 лв. 2023
LZ1VS   0.00 лв. 14.81 лв. 14.81 лв. 2023
LZ1VT   0.00 лв. 8.00 лв. 8.00 лв. 2023
LZ1VVD   0.00 лв. 23.87 лв. 23.87 лв. 2023
LZ1WDX   0.00 лв. 21.91 лв. 21.91 лв. 2023
LZ1WF   0.00 лв. 11.16 лв. 11.16 лв. 2023
LZ1WG   0.00 лв. 9.20 лв. 9.20 лв. 2023
LZ1WH   0.00 лв. 11.67 лв. 11.67 лв. 2023
LZ1WR   0.00 лв. 5.68 лв. 5.68 лв. 2023
LZ1WU   0.00 лв. 4.20 лв. 4.20 лв. 2023
LZ1WV   0.00 лв. 17.61 лв. 17.61 лв. 2023
LZ1WX   0.00 лв. 1.19 лв. 1.19 лв. 2023
LZ1XA   0.00 лв. 18.73 лв. 18.73 лв. 2023
LZ1XM 0.554 8.86 лв. 35.74 лв. 26.88 лв. 2023
LZ1XN 0.310 4.96 лв. 2.44 лв. -2.52 лв. 2023
LZ1XV 0.761 12.18 лв. 37.92 лв. 25.74 лв. 2023
LZ1YE   0.00 лв. 48.88 лв. 48.88 лв. 2023
LZ1YF 0.276 4.42 лв. 23.83 лв. 19.41 лв. 2023
LZ1YP   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ1YW   0.00 лв. 6.53 лв. 6.53 лв. 2023
LZ1ZAO   0.00 лв. 0.89 лв. 0.89 лв. 2023
LZ1ZB   0.00 лв. 49.72 лв. 49.72 лв. 2023
LZ1ZC   0.00 лв. 4.29 лв. 4.29 лв. 2023
LZ1ZF 29.102 465.63 лв. 496.58 лв. 30.95 лв. 2023
LZ1ZJ   0.00 лв. 5.09 лв. 5.09 лв. 2023
LZ1ZL 0.384 6.14 лв.   -6.14 лв. 2023
LZ1ZM   0.00 лв. 22.80 лв. 22.80 лв. 2023
LZ1ZX   0.00 лв. 16.09 лв. 16.09 лв. 2023
           
LZ2AB   0.00 лв. 17.45 лв. 17.45 лв. 2023
LZ2AF   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ2AG 1.028 16.45 лв. 39.32 лв. 22.87 лв. 2023
LZ2ALC 0.254 4.06 лв. 14.90 лв. 10.84 лв. 2023
LZ2AO/LZ2VU   0.00 лв. 8.71 лв. 8.71 лв. 2023
LZ2AP   0.00 лв. 0.23 лв. 0.23 лв. 2023
LZ2BA 0.145 2.32 лв. 42.62 лв. 40.30 лв. 2023
LZ2BE   0.00 лв. 52.06 лв. 52.06 лв. 2023
LZ2BGM   0.00 лв. 19.72 лв. 19.72 лв. 2023
LZ2BRT   0.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 2023
LZ2BU   0.00 лв. 5.65 лв. 5.65 лв. 2023
LZ2BV   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ2CA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ2CC   0.00 лв. 22.65 лв. 22.65 лв. 2023
LZ2CE   0.00 лв. 1.75 лв. 1.75 лв. 2023
LZ2CH   0.00 лв. 5.64 лв. 5.64 лв. 2023
LZ2CM   0.00 лв. 23.89 лв. 23.89 лв. 2023
LZ2CT   0.00 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 2023
LZ2CW   0.00 лв. 4.53 лв. 4.53 лв. 2023
LZ2DD   0.00 лв. 29.82 лв. 29.82 лв. 2023
LZ2DF   0.00 лв. 7.27 лв. 7.27 лв. 2023
LZ2DIM   0.00 лв. 16.30 лв. 16.30 лв. 2023
LZ2DK   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ2DO   0.00 лв. 20.32 лв. 20.32 лв. 2023
LZ2DS   0.00 лв. 3.07 лв. 3.07 лв. 2023
LZ2EG   0.00 лв. 14.78 лв. 14.78 лв. 2023
LZ2EI   0.00 лв. 23.25 лв. 23.25 лв. 2023
LZ2FDI 0.629 10.06 лв. 70.00 лв. 59.94 лв. 2023
LZ2FM   0.00 лв. 6.01 лв. 6.01 лв. 2023
LZ2FO   0.00 лв. 3.29 лв. 3.29 лв. 2023
LZ2FP 0.404 6.46 лв. 25.69 лв. 19.23 лв. 2023
LZ2FQ/LZ2FH   0.00 лв. 0.35 лв. 0.35 лв. 2023
LZ2FU   0.00 лв. 15.61 лв. 15.61 лв. 2023
LZ2GC   0.00 лв. 14.00 лв. 14.00 лв. 2023
LZ2GG   0.00 лв. 24.09 лв. 24.09 лв. 2023
LZ2GP   0.00 лв. 58.74 лв. 58.74 лв. 2023
LZ2GS   0.00 лв. 0.78 лв. 0.78 лв. 2023
LZ2HA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ2HN   0.00 лв. 23.73 лв. 23.73 лв. 2023
LZ2HT   0.00 лв. 10.93 лв. 10.93 лв. 2023
LZ2IC   0.00 лв. 0.35 лв. 0.35 лв. 2023
LZ2II   0.00 лв. 19.95 лв. 19.95 лв. 2023
LZ2IL   0.00 лв. 2.44 лв. 2.44 лв. 2023
LZ2INP 0.637 10.19 лв. 30.00 лв. 19.81 лв. 2023
LZ2JB   0.00 лв. 5.36 лв. 5.36 лв. 2023
LZ2JE 0.395 6.32 лв. 34.30 лв. 27.98 лв. 2023
LZ2JF   0.00 лв. 5.50 лв. 5.50 лв. 2023
LZ2JK   0.00 лв. 0.21 лв. 0.21 лв. 2023
LZ2JR 0.471 7.54 лв. 32.09 лв. 24.55 лв. 2023
LZ2JU 0.130 2.08 лв. 9.97 лв. 7.89 лв. 2023
LZ2KV   0.00 лв. 6.45 лв. 6.45 лв. 2023
LZ2LC   0.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 2023
LZ2LE   0.00 лв. 46.06 лв. 46.06 лв. 2023
LZ2LG   0.00 лв. 11.76 лв. 11.76 лв. 2023
LZ2LH   0.00 лв. 19.32 лв. 19.32 лв. 2023
LZ2LK   0.00 лв. 1.05 лв. 1.05 лв. 2023
LZ2LP 1.248 19.97 лв. 30.64 лв. 10.67 лв. 2023
LZ2LT   0.00 лв. 4.85 лв. 4.85 лв. 2023
LZ2MAT   0.00 лв. 27.14 лв. 27.14 лв. 2023
LZ2MC   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ2MF   0.00 лв. 2.86 лв. 2.86 лв. 2023
LZ2MI/LZ2MR   0.00 лв. 1.57 лв. 1.57 лв. 2023
LZ2MP 0.760 12.16 лв. 27.23 лв. 15.07 лв. 2023
LZ2MVM   0.00 лв. 8.14 лв. 8.14 лв. 2023
LZ2NK   0.00 лв. 10.89 лв. 10.89 лв. 2023
LZ2NM 0.106 1.70 лв. 10.40 лв. 8.70 лв. 2023
LZ2NSN   0.00 лв. 8.46 лв. 8.46 лв. 2023
LZ2NX   0.00 лв. 2.63 лв. 2.63 лв. 2023
LZ2OG   0.00 лв. 8.22 лв. 8.22 лв. 2023
LZ2OQ 0.968 15.49 лв. 21.87 лв. 6.38 лв. 2023
LZ2PB   0.00 лв. 1.51 лв. 1.51 лв. 2023
LZ2PEP   0.00 лв. 7.71 лв. 7.71 лв. 2023
LZ2PG   0.00 лв. 25.43 лв. 25.43 лв. 2023
LZ2PI   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ2PNS   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ2PS 0.321 5.14 лв. 234.38 лв. 229.24 лв. 2023
LZ2QI   0.00 лв. 0.13 лв. 0.13 лв. 2023
LZ2QW   0.00 лв. 10.75 лв. 10.75 лв. 2023
LZ2RBB   0.00 лв. 10.90 лв. 10.90 лв. 2023
LZ2RKG   0.00 лв. 22.45 лв. 22.45 лв. 2023
LZ2RR   0.00 лв. 20.87 лв. 20.87 лв. 2023
LZ2SE   0.00 лв. 14.80 лв. 14.80 лв. 2023
LZ2SEP 0.226 3.62 лв. 61.74 лв. 58.12 лв. 2023
LZ2SJ/LZ2KST   0.00 лв. 28.39 лв. 28.39 лв. 2023
LZ2SK   0.00 лв. 6.44 лв. 6.44 лв. 2023
LZ2SMX   0.00 лв. 8.17 лв. 8.17 лв. 2023
LZ2SO   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2023
LZ2SPD   0.00 лв. 12.00 лв. 12.00 лв. 2023
LZ2SQ 0.155 2.48 лв. 16.00 лв. 13.52 лв. 2023
LZ2STK   0.00 лв. 5.85 лв. 5.85 лв. 2023
LZ2TT   0.00 лв. 3.15 лв. 3.15 лв. 2023
LZ2TV   0.00 лв. 40.00 лв. 40.00 лв. 2023
LZ2TWY   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ2UG   0.00 лв. 25.79 лв. 25.79 лв. 2023
LZ2UW 0.234 3.74 лв. 49.21 лв. 45.47 лв. 2023
LZ2VA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ2VCG   0.00 лв. 13.00 лв. 13.00 лв. 2023
LZ2VO   0.00 лв. 31.15 лв. 31.15 лв. 2023
LZ2VP 4.830 77.28 лв. 79.85 лв. 2.57 лв. 2023
LZ2VP   0.00 лв. 25.12 лв. 25.12 лв. 2023
LZ2VP   0.00 лв. 25.12 лв. 25.12 лв. 2023
LZ2VP 4.074 65.18 лв. 132.29 лв. 67.11 лв. 2023
LZ2VP 11.615 185.84 лв. 232.29 лв. 46.45 лв. 2023
LZ2VP 11.615 185.84 лв. 232.29 лв. 46.45 лв. 2023
LZ2WNW   0.00 лв. 19.59 лв. 19.59 лв. 2023
LZ2WP   0.00 лв. 14.46 лв. 14.46 лв. 2023
LZ2WSG   0.00 лв. 0.75 лв. 0.75 лв. 2023
LZ2XF 1.088 17.41 лв. 16.36 лв. -1.05 лв. 2023
LZ2XKD   0.00 лв. 18.04 лв. 18.04 лв. 2023
LZ2XYZ 0.036 0.58 лв. 35.07 лв. 34.49 лв. 2023
LZ2YO 0.570 9.12 лв. 30.46 лв. 21.34 лв. 2023
LZ2ZA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ2ZB   0.00 лв. 25.00 лв. 25.00 лв. 2023
LZ2ZD   0.00 лв. 18.88 лв. 18.88 лв. 2023
LZ2ZG   0.00 лв. 7.18 лв. 7.18 лв. 2023
LZ2ZM   0.00 лв. 16.58 лв. 16.58 лв. 2023
LZ2ZR   0.00 лв. 6.23 лв. 6.23 лв. 2023
LZ2ZY   0.00 лв. 8.66 лв. 8.66 лв. 2023
           
LZ3AB   0.00 лв. 16.11 лв. 16.11 лв. 2023
LZ3AN   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ3BD   0.00 лв. 8.62 лв. 8.62 лв. 2023
LZ3BF   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ3BS   0.00 лв. 11.56 лв. 11.56 лв. 2023
LZ3BU   0.00 лв. 1.86 лв. 1.86 лв. 2023
LZ3CB   0.00 лв. 80.32 лв. 80.32 лв. 2023
LZ3CW   0.00 лв. 1.79 лв. 1.79 лв. 2023
LZ3DI   0.00 лв. 19.33 лв. 19.33 лв. 2023
LZ3DP   0.00 лв. 30.69 лв. 30.69 лв. 2023
LZ3DX   0.00 лв. 4.47 лв. 4.47 лв. 2023
LZ3FA   0.00 лв. 21.74 лв. 21.74 лв. 2023
LZ3FM   0.00 лв. 73.82 лв. 73.82 лв. 2023
LZ3FN 0.727 11.63 лв. 14.79 лв. 3.16 лв. 2023
LZ3FT   0.00 лв. 2.00 лв. 2.00 лв. 2023
LZ3GH   0.00 лв. 8.20 лв. 8.20 лв. 2023
LZ3HI   0.00 лв. 9.20 лв. 9.20 лв. 2023
LZ3IW   0.00 лв. 12.32 лв. 12.32 лв. 2023
LZ3KB 0.277 4.43 лв. 10.15 лв. 5.72 лв. 2023
LZ3NY   0.00 лв. 36.67 лв. 36.67 лв. 2023
LZ3OB   0.00 лв. 20.47 лв. 20.47 лв. 2023
LZ3PA   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ3PZ 0.228 3.65 лв. 5.93 лв. 2.28 лв. 2023
LZ3QE 0.770 12.32 лв. 14.25 лв. 1.93 лв. 2023
LZ3QR   0.00 лв. 43.74 лв. 43.74 лв. 2023
LZ3RN 0.048 0.77 лв. 16.28 лв. 15.51 лв. 2023
LZ3SD   0.00 лв. 14.20 лв. 14.20 лв. 2023
LZ3SM 6.969 111.50 лв. 168.15 лв. 56.65 лв. 2023
LZ3SU   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2023
LZ3SV   0.00 лв. 11.09 лв. 11.09 лв. 2023
LZ3UA   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2023
LZ3UM   0.00 лв. 8.67 лв. 8.67 лв. 2023
LZ3WK   0.00 лв. 0.85 лв. 0.85 лв. 2023
LZ3WU 0.147 2.35 лв. 3.60 лв. 1.25 лв. 2023
LZ3XM   0.00 лв. 36.69 лв. 36.69 лв. 2023
LZ3XT/LZ3BQ 1.442 23.07 лв. 30.28 лв. 7.21 лв. 2023
LZ3YM   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ3YY 10.826 173.22 лв. 265.74 лв. 92.52 лв. 2023
LZ3ZQ   0.00 лв. 5.57 лв. 5.57 лв. 2023
LZ3ZX   0.00 лв. 6.47 лв. 6.47 лв. 2023
           
LZ4AE 2.115 33.84 лв. 84.13 лв. 50.29 лв. 2023
LZ4AZ   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ4BF   0.00 лв. 26.87 лв. 26.87 лв. 2023
LZ4BU 0.812 12.99 лв. 12.99 лв. 0.00 лв. 2023
LZ4GL   0.00 лв. 59.29 лв. 59.29 лв. 2023
LZ4GU 0.313 5.01 лв. 65.05 лв. 60.04 лв. 2023
LZ4HN   0.00 лв. 12.83 лв. 12.83 лв. 2023
LZ4JD   0.00 лв. 18.13 лв. 18.13 лв. 2023
LZ4JH   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ4KK   0.00 лв. 8.39 лв. 8.39 лв. 2023
LZ4NS   0.00 лв. 5.67 лв. 5.67 лв. 2023
LZ4OC   0.00 лв. 17.93 лв. 17.93 лв. 2023
LZ4SC 0.078 1.25 лв. 26.54 лв. 25.29 лв. 2023
LZ4TL   0.00 лв. 4.09 лв. 4.09 лв. 2023
LZ4TU   0.00 лв. 17.25 лв. 17.25 лв. 2023
LZ4TX   0.00 лв. 12.78 лв. 12.78 лв. 2023
LZ4UX   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ4VM   0.00 лв. 4.99 лв. 4.99 лв. 2023
           
LZ5BB 1.435 22.96 лв. 32.42 лв. 9.46 лв. 2023
LZ5CA   0.00 лв. 12.22 лв. 12.22 лв. 2023
LZ5CO   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ5CT   0.00 лв. 20.32 лв. 20.32 лв. 2023
LZ5EO   0.00 лв. 28.30 лв. 28.30 лв. 2023
LZ5FD   0.00 лв. 21.72 лв. 21.72 лв. 2023
LZ5FF 0.025 0.40 лв. 2.16 лв. 1.76 лв. 2023
LZ5GM   0.00 лв. 9.84 лв. 9.84 лв. 2023
LZ5IL   0.00 лв. 0.12 лв. 0.12 лв. 2023
LZ5IY 0.120 1.92 лв. 26.54 лв. 24.62 лв. 2023
LZ5NA 0.648 10.37 лв. 6.94 лв. -3.43 лв. 2023
LZ5OH   0.00 лв. 18.43 лв. 18.43 лв. 2023
LZ5PL 0.173 2.77 лв. 11.71 лв. 8.94 лв. 2023
LZ5QD 0.200 3.20 лв. 23.49 лв. 20.29 лв. 2023
LZ5SF   0.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 2023
LZ5SS   0.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 2023
LZ5TA   0.00 лв. 18.82 лв. 18.82 лв. 2023
LZ5TL   0.00 лв. 18.35 лв. 18.35 лв. 2023
LZ5UF   0.00 лв. 1.38 лв. 1.38 лв. 2023
LZ5VK   0.00 лв. 6.69 лв. 6.69 лв. 2023
LZ5WF   0.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв. 2023
LZ5WV   0.00 лв. 12.15 лв. 12.15 лв. 2023
LZ5XQ   0.00 лв. 1.25 лв. 1.25 лв. 2023
           
LZ6DJ 0.152 2.13 лв. 0.74 лв. -1.39 лв. 2021
LZ6DJ 0.237 3.79 лв.   -3.79 лв. 2022
LZ6DX 0.172 2.75 лв. 9.41 лв. 6.66 лв. 2023
LZ6SG 4.000 64.00 лв. 50.00 лв. -14.00 лв. 2023
           
LZ7DD   0.00 лв. 16.65 лв. 16.65 лв. 2023
LZ7DF 0.084 1.34 лв. 13.26 лв. 11.92 лв. 2023
LZ7DL 2.335 37.36 лв. 43.90 лв. 6.54 лв. 2023
LZ7DP   0.00 лв. 32.48 лв. 32.48 лв. 2023
LZ7DX   0.00 лв. 19.95 лв. 19.95 лв. 2023
LZ7MM   0.00 лв. 43.50 лв. 43.50 лв. 2023
LZ7MT 0.489 7.82 лв. 22.51 лв. 14.69 лв. 2023
LZ7NT   0.00 лв. 19.52 лв. 19.52 лв. 2023
LZ7SB   0.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 2023
LZ7VM   0.00 лв. 16.90 лв. 16.90 лв. 2023
LZ7VV 0.091 1.46 лв. 2.00 лв. 0.54 лв. 2023
           
LZ9MM   0.00 лв. 1.69 лв. 1.69 лв. 2023
LZ9NX   0.00 лв. 8.32 лв. 8.32 лв.  
LZ9W/LZ1KPO 2.141 34.26 лв. 25.38 лв. -8.88 лв. 2023